Pwyllgor Cronfeydd Elusennol

Pwrpas y Pwyllgor Cronfeydd Elusennol yw gwneud a monitro trefniadau ar gyfer rheoli Cronfeydd Elusennol y Bwrdd Iechyd Lleol ac mae'n rhoi sicrwydd i'r Bwrdd yn ei rôl fel ymddiriedolwyr corfforaethol o'r cronfeydd elusennol a ddelir ac a weinyddir gan y Bwrdd Iechyd. Lawrlwythwch y Cylch Gorchwyl llawn.