Pwyllgor Pobl a Diwylliant

Mae'r Pwyllgor Pobl a Diwylliant yn darparu sicrwydd a chyngor i'r Bwrdd fod trefniadau'r sefydliad ar gyfer y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol yn unol â'r Cynllun Integredig a Thymor Canolig, y Rhaglen Ddyfodol Glinigol ac yn cwrdd â'r holl ofynion a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn rhoi sicrwydd bod y sefydliad yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol. Lawrlwythwch y Cylch Gorchwyl llawn.