Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgor Taliadau a Thelerau Gwasanaeth

Pwrpas y Pwyllgor Taliadau a Thelerau Gwasanaeth yw darparu cyngor i'r Bwrdd ar dâl a thelerau gwasanaeth i'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Gweithredol ac uwch staff eraill o fewn y fframwaith a osodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a rhoi sicrwydd i'r Bwrdd mewn perthynas i drefniadau'r Bwrdd Iechyd ar gyfer tâl a thelerau gwasanaeth, gan gynnwys trefniadau cytundebol, ar gyfer yr holl staff, yn unol â'r gofynion a'r safonau a bennir ar gyfer y GIG yng Nghymru. Lawrlwythwch y Cylch Gorchwyl llawn.