Neidio i'r prif gynnwy

Yn aros am fanylion eich Brechiad Atgyfnerthu?

Ar gyfer preswylwyr 18 oed a'n hŷn, yr rheini sy'n agored neu'n agored iawn i niwed yn glinigol YN UNIG

Os ydych chi'n 18 oed neu'n hŷn, yn agored neu'n agored iawn i niwed yn glinigol, derbyniodd eich ail ddos fwy na thri mis yn ôl ac eto i dderbyn cynnig apwyntiad atgyfnerthu, cwblhewch y ffurflen isod, gan sicrhau eich bod yn darparu'r holl wybodaeth y gofynnir amdani. Peidiwch â llenwi'r ffurflen hon os ydych o dan 18 oed neu wedi contractio Covid-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf - cynigir apwyntiad i chi cyn gynted ag y byddwch yn gymwys.

Ar ôl i ni dderbyn y wybodaeth, byddwn yn gwirio'ch cofnod brechu blaenorol ac os yw'n gywir, bydd ein tîm yn cysylltu â chi gyda manylion eich apwyntiad atgyfnerthu o fewn 72 awr.