Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Iechyd a Lles Bevan

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn falch iawn o gyhoeddi bod Canolfan Iechyd a Lles Bevan, gwerth £19m, yn Nhredegar bellach ar agor i gleifion.
 

Mae Canolfan Iechyd a Lles Bevan wedi'i hadeiladu ar hen safle Ysbyty Cyffredinol Tredegar ac mae wedi'i lleoli yn nhref enedigol Aneurin Bevan, sylfaenydd y GIG.

Mae Meddygfa Glan-yr-afon, practis meddygol Tredegar a Fferyllfa Canolfan Iechyd Tredegar bellach wedi symud i'r ganolfan newydd ac o heddiw (22ain Ionawr 2024) mae wedi agor ei ddrysau i gleifion.

I gael rhagor o wybodaeth, cadwch olwg ar y dudalen hon am ddiweddariadau pan fyddant yn digwydd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddatblygiad a chynnydd y prosiect hwn, e-bostiwch: Abb.engagement@wales.nhs.uk

 
Diweddariad Gwanwyn 2023
 

Ers ein diweddariad diwethaf ym mis Hydref, mae Canolfan Iechyd a Lles Bevan yn symud tuag at gam olaf y datblygiad gyda'r gwaith brics wedi hen ddechrau a rhan olaf y to ar y gweill. Mae'r tu mewn i'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar ffurfio'r ystafelloedd, a bydd llawer ohonynt yn ystafelloedd meddygon teulu a mannau gweinyddol.

Mae'r tîm yn gadarnhaol iawn am y prosiect a gallwn ei weld yn dod at ei gilydd yn awr i gynhyrchu canolfan iechyd a lles gwirioneddol dda i drigolion Tredegar.

Diweddariad yr Hydref 2022

Ers ein diweddariad diwethaf ym mis Ebrill mae Canolfan Iechyd a Lles Bevan wedi dechrau dod yn siâp, yn ystod yr wythnosau diwethaf mae’r toi wedi’i gwblhau, gosod slabiau concrit a system ffrâm ddur wedi’i gosod, mae hyn wedi caniatáu cychwyn ar y gwaith brics a’r cladin allanol. Bydd y to crib a'r llechi yn cael eu hychwanegu i wneud yr adeilad yn ddwrglos ac yn gwrthsefyll y tywydd cyn misoedd y gaeaf, a fydd yn ein galluogi i symud ymlaen i'r gosodiadau mewnol.

Fel rhan o’r prosiect, mae Kier Construction wedi gweithio’n agos gyda’r gymuned leol, gan weithio gydag Ysgolion Cynradd ac Gyfun Tredegar lleol, gan gynnal gweithdai gyda’r artist Cymreig o fri mewnol, Nathan Wyburn, a fydd hefyd yn dylunio’r gwaith celf ar gyfer yr adeilad, yn ogystal â darparu sgyrsiau gyrfa, sesiynau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) a phrofiad gwaith. Maent hefyd wedi darparu gwaith ar gyfer prentisiaid, graddedigion a hyfforddeion, gan wneud cyfanswm o 231 wythnos o waith trawiadol.