Adrannau Achosion Brys

Dim ond mewn argyfwng go iawn y dylech chi ffonio 999 neu ymweld â'r Adran Achosion Brys.

Ysbyty Brenhinol Gwent
Adran Achosion Brys
Ffordd Caerdydd
Casnewydd
NP20 2UB
Ysbyty Nevill Hall
Adran Achosion Brys
Ffordd Aberhonddu
Y Fenni
NP7 7EG

Dim ond os yw ar gyfer cyflyrau difrifol sy'n peryglu bywyd ac sydd angen sylw meddygol ar unwaith, dylid mynychu'r Adran Achosion Brys, gan gynnwys anawsterau anadlu, poen difrifol yn y frest, colli gwaed yn drwm, llosgiadau difrifol, colli, ymwybyddiaeth, amheuaeth o strôc, clwyfau dwfn.

Ddim yn argyfwng ond angen help yn gyflym?

Efallai y bydd y gwasanaethau isod yn gallu'ch helpu chi i ddatrys eich mater llawer yn gynt na'r Adran Achosion Brys, a all fod yn brysur ac yn achosi arosiadau hir.