Neidio i'r prif gynnwy

Deintydd

Os bydd poen dannedd neu ddeintgig yn datblygu, cysylltwch â'ch Deintydd eich hun oherwydd gallant ddarparu triniaeth frys.

Os ydych chi'n derbyn triniaeth ddeintyddol frys bydd y tâl yn £14 oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag talu taliadau GIG. Os na fydd yn rhaid i chi dalu am driniaeth, gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn pan fyddwch chi'n mynychu'r Practis.

Nid yw'r ddannodd ar ei phen ei hun (er enghraifft, y ddannodd heb unrhyw symptomau nag arwyddion eraill) yn Argyfwng Deintyddol. Ni ddylai cleifion sydd â'r ddannodd fynd i Adran Achosion Brys.