Neidio i'r prif gynnwy

Meddygon Teulu

Mae Meddygon Teulu bellach yn gweithio ochr yn ochr ag ystod eang o Weithwyr Iechyd Proffesiynol mewn Meddygfeydd Lleol a chanolfannau iechyd pwrpasol. Mae'r rhain yn cynnwys Nyrsys Practis ac Ardal, gwasanaethau plant, Fferyllwyr a Gweithwyr Iechyd Meddwl Proffesiynol.

Nid oes angen i chi weld eich Meddyg Teulu bob amser. Efallai y bydd eich meddygfa'n argymell eich bod chi'n gweld gweithiwr iechyd proffesiynol arall sy'n fwy addas i ddelio â'ch mater.

Mae derbynyddion meddygfeydd ledled Gwent wedi cael eu hyfforddi i gynghori galwyr sydd yn y sefyllfa orau i'w trin, gan sicrhau bod claf yn llywio'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt yn effeithiol. Gallai hyn gynnwys Nyrs Practis y Feddygfa, Ymarferydd Nyrsio Uwch, Fferyllydd lleol neu Fferyllydd o'r Feddygfa a all eich trin heb o reidrwydd weld eich Meddyg Teulu.

Ein nod yw eich helpu chi i aros yn eich cartref eich hun ac yn eich cymuned cyhyd ag y bo modd oherwydd rydyn ni'n gwybod bod hyn nid yn unig yn well i'ch iechyd corfforol, yn enwedig os ydych chi'n oedrannus, ond hefyd eich lles meddyliol.

Mae ysbyty wedi'i gadw fel bod rhywle i fynd pan fydd hynny'n hollol angenrheidiol.

Y tu allan i amseroedd agor y Feddygfa, cysylltwch ag 111 i gael y gwasanaeth y tu allan i oriau Meddyg Teulu.

Amseroedd Agor Meddygfeydd Teulu a Fferyllfeydd - Cyfnod Gwyliau Nadolig 2020/21

 

Gall Fferyllfeydd / Cemegwyr hefyd ddarparu rhai triniaethau presgripsiwn yn unig o dan y Cynllun Anhwylderau Cyffredin. Gweler y dudalen hon am ragor o fanylion: Angen Gofal Brys?