Neidio i'r prif gynnwy

Optegydd

Os oes gennych broblem llygaid sydd angen sylw ar frys, cysylltwch â'ch optegydd lleol.

Os oes gennych broblem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 i gael cyngor.

Gall Fferyllwyr drin llid yr amrannau (bacteriol) a llygad sych o dan y cynllun anhwylderau cyffredin. Gweler y dudalen hon am ragor o fanylion neu ymwelwch â'ch Fferyllydd lleol.

Mae gan y mwyafrif o Optegwyr hefyd Optometryddion sy'n rhan o Wasanaeth Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru. Os oes gennych broblem gyda'ch llygaid fel llygad coch, goleuadau sy'n fflachio neu arnofion, gallwch fynd yno yn lle eich Meddyg Teulu. Ni fydd yn costio dim i chi. Mae Optometryddion yng Nghymru hefyd yn cynnig Gwasanaeth Golwg Gwan, felly does dim rhaid i chi fynd i Ysbyty i gael eich asesu. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru.