Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Eiddilwch Gwent

Mae'r Gwasanaeth Eiddilwch Gwent yn wasanaeth amlddisgyblaethol yn y sector Gofal Sylfaenol a Chymunedol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, sy'n canolbwyntio ar ddarparu gofal a/ neu driniaeth i gleifion yn agosach i'w cartref a hyrwyddo annibyniaeth cleifion.

Nodau'r gwasanaeth yw:

  • Lleihau derbyniadau diangen i'r ysbyty trwy ddarparu llwybrau iechyd amgen diogel
  • Lleihau arosiadau ysbyty trwy hwyluso rhyddhau o'r ysbyty yn gynnar