Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Offer Cymunedol

Medequip Assistive Technology yw darparwr Gwasanaeth Offer Cymunedol Integredig Gwent Gyfan (GWICES) ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a GIG Cymru Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Bwrdd.

I gael mynediad i offer, bydd angen i chi gael Asesiad Therapi Galwedigaethol. Gallwch ofyn i'ch Meddyg Teulu am atgyfeiriad neu os ydych am gael eich rhyddhau o'r ysbyty, gellir trefnu asesiad. I holi neu ofyn am asesiad, gallwch gysylltu â’r Tîm Gofal Cymdeithasol i Oedolion:

 • Preswylydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent : ffoniwch 01495 315700 neu e- bostiwch DutyTeamAdults@blaenau-gwent.gov.uk
 • Preswylydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: ffoniwch 0808 100 2500
 • Preswylydd Cyngor Sir Fynwy:
  Trefynwy/Wysg/Rhaglan – 01600773041
  Y Fenni – 01873 735885
  Cas-gwent/Cil-y-coed – 01291 635666
  Preswylydd Cyngor Dinas Casnewydd: ffoniwch 01633 656656
 • Preswylydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: ffoniwch 01495 762200 neu e- bostiwch socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

 

Dychwelyd Offer

Os ydych eisoes wedi elwa ar offer a fenthycwyd i chi nad oes ei angen arnoch mwyach, gall Medequip drefnu casgliad am ddim, i ailgylchu a helpu eraill mewn angen. Cysylltwch â ni ar 01633 987409 neu e- bostiwch cefndy-medequip@medequip-uk.com

Gallwch hefyd ddychwelyd offer i'ch depo Medequip lleol:

Cefndy-Medequip
Ffordd y Morwr
Stad Ddiwydiannol Felnex
Casnewydd
NP19 4PQ

I gael rhagor o wybodaeth am Medequip, ewch i https://www.medequip-uk.com/contact/newport

 

Opsiynau Cefnogi Byw'n Annibynnol Pellach

Mae hunanofal yn eich grymuso i fyw'n annibynnol yn hirach, gan roi'r hyder i chi aros yn eich cartref eich hun a chwblhau tasgau bob dydd yn ddiogel.

I gael cyngor ar-lein, ewch i medequip.livingmadeeasy.org.uk – offeryn hunanasesu ar-lein, sy’n rhoi cyngor diduedd am ddim i chi am bob math o offer, i wneud bywyd bob dydd yn haws.

Ar gyfer opsiynau offer symudedd ac anabledd hunan-ariannu, ewch i www.manageathome.co.uk – Your Medequip Online Retail Store.

Am opsiynau teleofal hunan-ariannu ewch i www.medequip-connect.com .

 

Cysylltiadau Allanol