Neidio i'r prif gynnwy

Y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol

Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol (GCD) yn darparu gofal deintyddol i blant ac oedolion bregus o 13 clinig Deintyddol ar draws bwrdeistrefi Torfaen, Mynwy, Casnewydd, Blaenau Gwent a Chaerffili mewn clinigau hygyrch, unedau deintyddol symudol ac weithiau ar sail gartref (cartref y claf ei hun).

Mae ein cleifion yn derbyn eu triniaeth gan yr aelod staff sydd wedi'i hyfforddi fwyaf priodol ac yn y lle gorau i weddu i'w hanghenion unigol.

Dewch o hyd i Glinigau GCD yma.