Neidio i'r prif gynnwy

Anadlu (Anadlol)

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB/PIU: 953/4

Abladiad Radioamledd o Tiwmorau Ysgyfaint

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB/PIU: 603/3

Awyru Annylifol (NIV) - Canolfan Cwsg Gwent

Mawrth 2018

Mawrth 2021

       

ABUHB/PIU: 1427/1

Biopsi Ysgyfaint dan Arweiniad CT

Tach 2019

Tach 2022

ABUHB/PIU: 593/5

Bronchosgopi- Beth yw Uned Endosgopi? Lefel 3, Ysbyty Brenhinol Gwent

Mehefin 2019

Mehefin 2022

       

ABUHB/PIU: 577/4

Canser yr Ysgyfaint, Meddygaeth Anadlol, Brenhinol Gwent - Ysbyty Gwynllyw

Mawrth 2019

Mawrth 2022

ABUHB/PIU: 1169/3

Canser yr Ysgyfaint- Ysbyty Gwynllyw a Frenhinol Gwent

Ebrill 2019

Ebrill 2022

ABUHB/PIU: 1305/2

Clinig Adolygu Dros Y Ffôn- Canser yr Ysgyfaint dan Arweiniad Nyrsys - Clinig y Frest Ysbyty Gwynllyw

Awst 2019

Awst 2022

ABUHB/PIU: 711/5

Clinig Mynediad Cyflym - Meddygaeth Resbiradol

Mehefin 2019

Mehefin 2022

ABUHB/PIU: 1172/2

Clinig Mynediad Cyflym, Ysbyty Nevill Hall

Gorffennaf 2018

Gorffennaf 2021

ABUHB/PIU: 293/5

Cyflwyniad i Bwysedd Positif Parhaus ar y Llwybrau Anadlu (CPAP) Clinig y Frest, Ysbyty Gwynllyw

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB/PIU: 1381/1

Cynllun Gofal Cartref COPD

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB/PIU: 1380/1

Cynllun Gofal Cartref COPD - Cleifion sy'n Gwaethygu COPD - Ffurflen Asesu Meddygol

Tach 2018

Tach 2021

       

ABUHB/PIU: 568/3

Nebuliser - Gofalu am eich Nebuliser

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB/PIU: 1170/2

Niwmothoracs Ysbyty Nevll Hall

Ebrill 2018

Ebrill 2021

ABUHB/PIU: 1228/3

Nodylau Unigol yn yr Ysgyfaint

Ebrill 2023

Ebrill 2026

       

ABUHB/PIU: 1098/3

Oramorph (Morffin hylifol) i'w ddefnyddio mewn Diffyg Anadl

Awst 2019

Awst 2022

       

ABUHB/PIU: 1379/1

Rhestr Wirio Rhyddhau Gofal Cartref COPD

Tach 2018

Tach 2021

       

ABUHB/PIU: 1137/2

Therapi Ocsigen yn y Cartref

Gorffennaf 2018

Gorffennaf 2021

ABUHB/PIU: 1173/2

Thoraconcentesis (Dyhead Plewrol neu Tap Plewrol) Ysbyty Nevill Hall 

Ebrill 2018

Ebrill 2021

ABUHB/PIU: 723/5

Thoracosgopi - Adran Meddygaeth Resbiradol

Mehefin 2018

Mehefin 2022

ABUHB/PIU: 1295/2

Tîm Nyrsio Canser yr Ysgyfaint - Ysbyty Nevill Hall

Hydref 2018

Hydref 2021

       
ABUHB/PIU: 1429/1 Uned Cymorth Anadlu Anfewnwthiol (NIV) A30 Tachwedd 2019 Tachwedd 2022
ABUHB/PIU: 1430/1 Uned Cymorth Anadlu Anfewnwthiol (NIV) Dreamstation Tachwedd 2019 Tachwedd 2022
       

ABUHB/PIU: 1171/2

Yn dilyn Broncosgopi, Gwybodaeth i Gleifion, Adran Resbiradol, Ysbyty Nevill Hall

Ebrill 2018

Ebrill 2021