Neidio i'r prif gynnwy

Anadlu (Anadlol)

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB/PIU: 953/4

Abladiad Radioamledd o Tiwmorau Ysgyfaint

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB/PIU: 603/3

Awyru Annylifol (NIV) - Canolfan Cwsg Gwent

Mawrth 2018

Mawrth 2021

       

ABUHB/PIU: 1427/1

Biopsi Ysgyfaint dan Arweiniad CT

Tach 2019

Tach 2022

ABUHB/PIU: 593/6

Broncosgopi- Beth yw Broncosgopi? Uned Endosgopi, Bloc B, Llawr 4, Ysbyty Brenhinol Gwent

Tach 2023

Tach 2026

       

ABUHB/PIU: 577/4

Canser yr Ysgyfaint, Meddygaeth Anadlol, Brenhinol Gwent - Ysbyty Gwynllyw

Mawrth 2019

Mawrth 2022

ABUHB/PIU: 1169/3

Canser yr Ysgyfaint- Ysbyty Gwynllyw a Frenhinol Gwent

Ebrill 2019

Ebrill 2022

ABUHB/PIU: 1305/2

Clinig Adolygu Dros Y Ffôn- Canser yr Ysgyfaint dan Arweiniad Nyrsys - Clinig y Frest Ysbyty Gwynllyw

Awst 2019

Awst 2022

ABUHB/PIU: 711/5

Clinig Mynediad Cyflym - Meddygaeth Resbiradol

Mehefin 2019

Mehefin 2022

ABUHB/PIU: 1381/1

Cynllun Gofal Cartref COPD

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB/PIU: 1380/1

Cynllun Gofal Cartref COPD - Cleifion sy'n Gwaethygu COPD - Ffurflen Asesu Meddygol

Tach 2018

Tach 2021

       

ABUHB/PIU: 568/3

Nebuliser - Gofalu am eich Nebuliser

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB/PIU: 1170/3

Niwmothoracs Ysbyty Nevill Hall

Ebrill 2023

Ebrill 2026

ABUHB/PIU: 1228/3

Nodylau Unigol yn yr Ysgyfaint

Ebrill 2023

Ebrill 2026

       

ABUHB/PIU: 1098/3

Oramorph (Morffin hylifol) i'w ddefnyddio mewn Diffyg Anadl

Awst 2019

Awst 2022

       

ABUHB/PIU: 1379/1

Rhestr Wirio Rhyddhau Gofal Cartref COPD

Tach 2018

Tach 2021

       

ABUHB/PIU: 1137/2

Therapi Ocsigen yn y Cartref

Hydref 2023 Hydref 2026

ABUHB/PIU: 1173/3

Thoraconcentesis (Dyhead Plewrol neu Tap Plewrol) Ysbyty Nevill Hall 

Ebrill 2023

Ebrill 2026

ABUHB/PIU: 723/5

Thoracosgopi - Adran Meddygaeth Resbiradol

Mehefin 2018

Mehefin 2022

ABUHB/PIU: 1295/2

Tîm Nyrsio Canser yr Ysgyfaint - Ysbyty Nevill Hall

Hydref 2018

Hydref 2021

       
ABUHB/PIU: 1429/1 Uned Cymorth Anadlu Anfewnwthiol (NIV) A30 Hydref 2023 Hydref 2026
ABUHB/PIU: 1430/1 Uned Cymorth Anadlu Anfewnwthiol (NIV) Dreamstation Hydref 2023 Hydref 2026