Neidio i'r prif gynnwy

Canser

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB / PIU: 953/4

Abladiad Radioamledd Tiwmorau Ysgyfaint

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB / PIU: 951/6

Abladu Thermol ar Diwmorau'r Afu (neu'r Iau)

Mawrth 2023

Mawrth 2026

ABUHB / PIU: 1169/3

Adran Anadlu Canser yr Ysgyfaint- Ysbytai Brenhinol Gwent a Gwynllyw

Ebrill 2019

Ebrill 2022

       
       
ABUHB / PIU: 1483/4

Canllaw Gwybodaeth Clinig Diagnostig Cyflym

Mehefin 2024 Mehefin 2027

ABUHB / PIU: 687/4

Canser y Bledren

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB / PIU: 686/6

Canser y Bledren - Triniaeth BCG

Awst 2022

Awst 2025

ABUHB / PIU: 577/4

Canser yr Ysgyfaint, Meddygaeth Anadlol, Ysbyty Brenhinol Gwent a Gwynllyw

Mawrth 2019

Mawrth 2022

ABUHB / PIU: 949/4

Chemoembolization (TACE)

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB / PIU: 1305/1

Clinig Adolygu Ffôn Canser yr Ysgyfaint dan Arweiniad Nyrsys - Clinig y Frest Ysbyty Gwynllyw

Awst 2019

Awst 2022

ABUHB / PIU: 1206/2

Cywasgiad Cord Asgwrn Cefn malaen - Gwasanaeth Oncoleg Acíwt

Mawrth 2018

Mawrth 2021

       

ABUHB / PIU: 692/4

Neffrectomi Laparosgopig (Twll Clo) ar gyfer Canser Arennol

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB / PIU: 1010/2

Nyrs Arbenigol Pen a Gwddf Macmillan

Mawrth 2018

Mawrth 2021

ABUHB / PIU: 1428/1

Nyrs Glinigol Arbenigol Canser yr Ysgyfaint - Sut allwn ni eich helpu chi a'ch teulu

Tach 2019

Tach 2022

       

ABUHB / PIU: 1295/2

Tîm Nyrsio Canser yr Ysgyfaint - Ysbyty Nevill Hall

Hydref 2018

Hydref 2021