Neidio i'r prif gynnwy

Esgyrn a Chymalau (Orthopaedeg)

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:
  Clinig Torri esgyrn:    

ABUHB/PIU:1146/4

Cyngor rhyddhau ar ôl mynychu gyda thorri torc 'bwcl'

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2022

ABUHB/PIU:147/4

Cyngor rhyddhau yn dilyn presenoldeb gyda 5ed Toriad Metatarsal

Gorffennaf 2019July 2019July 2019 Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2022

ABUHB/PIU:1148/4

Cyngor rhyddhau ar ôl thorri esgyrn (asgwrn wedi torri) neu anaf i feinwe feddal

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2022

ABUHB/PIU:1149/4

Cyngor rhyddhau ar ôl mynychu gyda thorri dwylo

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2022
ABUHB/PIU:1150/3 Cyngor ar fynd adre o’r ysbyty wedi torri asgwrn yn y llaw (y 5ed asgwrn metacarpaidd) Gorffennaf 2020 Gorffenaf 2022

ABUHB/PIU:1151/4

Cyngor rhyddhau yn dilyn atseinio ag anaf bys mallet

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2022

ABUHB/PIU:1152/3

Cyngor rhyddhau yn dilyn presenoldeb gyda thoriad clavicle pediatreg (plant)

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2022

ABUHB/PIU:1153/4

Cyngor rhyddhau yn dilyn presenoldeb gyda thoriad pen rheiddiol i'r gwddf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2022

ABUHB/PIU:1177/2

Adlunio'r Ligament Croesffurf Blaen Apr 2018 Apr 2021

ABUHB/PIU:239/4

Amnewid Clun Cyflawn

Mehefin 2018

Mehefin 2021

ABUHB/PIU:238/4

Amnewid Pen-glin Cyflawn

Mehefin 2019

Mehefin 2022

       

ABUHB/PIU:131/3

Banc Esgyrn - Rhoi Esgyrn

Medi 2018

 Medi 2021

       

ABUHB/PIU:1339/1

Clun Wedi Torri - Beth Sy'n Digwydd Nesaf? Gwybodaeth i chi a'ch teulu

Hyd  2017

 Hyd 2020

       

ABUHB/PIU:1006/4

Eich Esgidiau Ar Brescripsiwn Chwef 2020 Chwef 2023
       

ABUHB/PIU:408/4

Gofalu Am Gast Plastr

Awst 2017

Awst 2020

ABUHB/PIU:880/2

Gweinyddu Methotrexate yn y Cartref (Metoject) trwy Chwistrelliad Isgroenol

Gorff 2019

Gorff 2022

       

ABUHB/PIU:209/4

Impiad Esgyrn - Derbyn Impiad Esgyrn

Tach 2020

Tach 2023

       

ABUHB/PIU:1356/1

Pigiad Epidwral Meingefnol- Ffisiotherapi

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB/PIU:1358/1

Pigiad Nerfwreiddyn Meingefnol- Ffisiotherapi

Awst 2018

Awst 2021

ABUHB/PIU:1357/1

Pigiad yng Nghymal Ffased y Meingefn-Ffisiotherapi

Awst 2018

Awst 2021

 

  Therapi Galwedigaethol    

ABUHB/PIU:1004/3

Orthoteg - Cyngor ar Ddewis Esgidiau Ebr 2017 Ebr 2020

ABUHB/PIU:1005/3

Orthoteg - Gofalu am eich Traed ar wyliau Ebr 2017 Ebr 2020

ABUHB/PIU:1006/3

Orthoteg - Eich Esgidiau Presgripsiwn Chwe 2017 Chwe 2020

ABUHB/PIU:1179/2

Osteotomi Pen-glin Ebr 2018 Ebr 2021
       
ABUHB/PIU:761/4 Splint - Gofal Eich Sblint MUD - Gwasanaeth Rhewmatoleg Gorff 2018 Gorff 2021

ABUHB/PIU:762/4

Splint - Gofalu am eich Sblint Gorffwys Thermoplastig - Gwasanaeth Rhewmatoleg Gorff 2018 Gorff 2021

ABUHB/PIU:850/4

Splint - Gofalu am eich Menig Thermoskin - Gwasanaeth Rhewmatoleg Gorff 2018 Gorff 2021

ABUHB/PIU:802/4

Splint - Gofalu Am Eich Brês Bawd - Gwasanaeth Rhewmatoleg Gorff 2018 Gorff 2021

ABUHB/PIU:763/4

Splint - Gofalu Am Eich Brês Arddwrn - Gwasanaeth Rhewmatoleg Gorff 2018 Gorff 2021

ABUHB/PIU:803/4

Splint - Gofalu Am Eich Brês Arddwrn - Brês Bawd - Gwasanaeth Rhewmatoleg

Gorff 2018 Gorff 2021

ABUHB/PIU:851/4

Splint - Gofalu Am Eich Brês Arddwrn - Brês Bawd - Du- Gwasanaeth Rhewmatoleg

Gorff 2018 Gorff 2021
       

ABUHB/PIU:1105/2

System Mynediad Uniongyrchol Rhewmatoleg - Gwybodaeth i Gleifion Hyd 2017 Hyd 2020