Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd meddwl

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:
       
ABUHB / PIU: 1661/1

Uned Gofal Dwys Pediatrig (PICU) Beechwood, Ysbyty Sant Cadog

Medi 2023 Medi 2026
ABUHB / PIU:1659/1

Ward Adferiad, Ysbyty St Cadog

Medi 2023 Medi 2026
ABUHB / PIU: 988/4 Ward Carn-y-Cefn, Blaenau Gwent Medi 2023 Medi 2026
ABUHB / PIU: 1422/1 Ward Ty Cyfannol, Ysbyty Ystrad Fawr Medi 2023 Medi 2026
ABUHB / PIU: 1662/1 Ward Pillmawr, Ysbyty Sant Cadog Medi 2023 Medi 2026
ABUHB / PIU: 516/5 Uned Talygarn, Ysbyty'r Sir Medi 2023 Medi 2026
ABUHB / PIU: 1663/1

Ward Tŷ Skirrid, Ysbyty Llys Maindiff

Medi 2023 Medi 2026
       
  Gwefannau Defnyddiol    
  Canolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl a Meddyginiaeth Cymru (Yn agor mewn ffenestr newydd)    
       
 

Gwasanaeth Alcohol a Chyffuriau Arbenigol Aneurin Bevan

   
ABUHB/PIU:1513/1 Acamprosate Taflen Wybodaeth Rhagfyr 2020 Rhagfyr 2023
ABUHB/PIU:1516/2 Analgesig - Canllaw i Gleifion sy'n cael eu trin am Ddibyniaeth ar Boenleddfwyr Opioid  Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2026
ABUHB/PIU:1514/1 Baclofen i gynnal triniaeth dibyniaeth ar alcohol Rhagfyr 2020 Rhagfyr 2023
ABUHB/PIU:1512/2 Cwsg Gwael - beth yw e a beth alla i ei wneud? Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2026
ABUHB/PIU:1515/2 Dadwenwyno Alcohol a Thynnu'n ol (canllaw i gleifion) Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2026
ABUHB/PIU:1517/2 Esbonio Profion Firysau a Gludir yn y Gwaed Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2026
ABUHB/PIU:1519/2 Naltrexone - Gwybodaeth i Gleifion Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2026
ABUHB/PIU:1518/2 Thiamine Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2026