Neidio i'r prif gynnwy

Llawfeddygaeth y Geg / Dannedd / Wyneb

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB /

PIU: 629/3

Bresys Sefydlog

Mehefin 2018

Mehefin 2021

ABUHB /

PIU: 630/3

Bresys Ymarferol

Mehefin 2018

Mehefin 2021

       
ABUHB / PIU: 746/2 Clwyfau Wyneb (Gofal)

Hydref 2018

Hydref 2021
       

ABUHB /

PIU: 631/3

Dalwyr

Mehefin 2018

Mehefin 2021

ABUHB /

PIU: 743/2

Dannedd Doethineb - Tynnu Dannedd Doethineb yn Llawfeddygol

Hydref 2018

Hydref 2021

       

ABUHB /

PIU: 633/3

Elastigs Gwahanu

Mehefin 2018

Mehefin 2021

       

ABUHB /

PIU: 628/3

Gofalu am Fresys Sefydlog

Mehefin 2018

Mehefin 2021

ABUHB /

PIU: 739/3

Gweithdrefn Lawfeddygol o dan Anesthetig Cyffredinol

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB /

PIU: 740/3

Gweithdrefn Lawfeddygol o dan Anesthetig Lleol

Hydref 2018

Hydref 2021

ABYHB /

PIU: 741/4

Gweithdrefn Lawfeddygol o dan Anesthetig Lleol a Thawelydd Mewnwythiennol

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB /

PIU: 1216/2

Gwybodaeth Cyn-lawdriniaethol Llawfeddygaeth Croen- Gweithdrefn Lawfeddygol o dan Anesthetig Lleol

Mehefin 2018

Mehefin 2021

       

ABUHB /

PIU: 632/3

Penwisgoedd

Mehefin 2018

Mehefin 2021

       

ABUHB /

PIU: 849/4

Triniaeth Orthognathig

Mehefin 2018

Mehefin 2021

       

ABUHB /

PIU: 747/2

Y Genau - Gofal y Genau ar ôl Biopsi o dan Anesthesia Lleol

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB /

PIU: 746/2

Y Genau - Gofal y Genau yn dilyn Echdynnu, Mân Weithrediadau Llawfeddygol o dan Anesthesia Lleol

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB /

PIU: 745/2

Y Genau - Gofal am y Geg yn dilyn Llawfeddygaeth

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB /

PIU: 748/2

Y Genau - Gofalu am y Genau ar ôl Mân Lawfeddygaeth (e.e. Apicectomi) o dan Anaestheteg Lleol

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB /

PIU: 742/2

Ymarferion ên - Ymarferion Gên Adferol

Hydref 2018

Hydref 2021