Neidio i'r prif gynnwy

Stumog (Gastric), Coluddyn a Gwter

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB / PIU: 673/5

Adlif Asid - Gastroenteroleg Ionawr 2023 Ionawr 2026

ABUHB / PIU: 775/5

Azathioprine & Mercaptopurine wrth Drin Clefyd Llidiol y Coluddyn Gorff 2018 Gorff 2021
       

ABHB / PIU: 1045/3

Canllaw Bwydo PEG

Mawrth 2019

Mawrth 2022

ABUHB / PIU: 1505/1

CLIC ac Imiwnoatalyddion - COVID 19

Hydref 2020

Hydref 2023

ABUHB / PIU: 909/3

Colonosgopi - Esboniad o'r Weithdrefn

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 909/3

Colonosgopi - Ffurflen Cydsynio

Hydref 2018

Hydref 2021

ABUHB / PIU: 1186/2

Cyffuriau ar gyfer Clefyd Llidiol y Coluddyn - Adalimumab (Humira)

Gorff 2018

Gorff 2021

ABUHB / PIU: 1185/2

Cyffuriau ar gyfer Clefyd Llidiol y Coluddyn - Infliximab

Gorff 2018

Gorff 2021

ABUHB / PIU: 1184/2

Cyffuriau ar gyfer Clefyd Llidiol y Coluddyn - Tacrolimus

Gorff 2018

Gorff 2021

       

ABHB / PIU: 432/2

Draeniad Biliary trwy'r Croen

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 674/5

Dysmotility

Ionawr 2023

Ionawr 2026
       

ABUHB / PIU: 1001/4

Endosgopi Capsiwl

Medi 2021

Medi 2024

ABUHB / PIU: 1611/1 Endosgopi gastroenteroleg Ionawr 2022 Ionawr 2025

ABUHB / PIU: 070/4

ERCP - Gwybodaeth i Gleifion sydd ag ERCP

Rhagfyr 2021

Rhagfyr 2024

ABUHB / PIU: 1131/4

Esoffagws Barrett - Gastroenteroleg

Ionawr 2023 Ionawr 2026
       

ABUHB / PIU: 911/3

Gastrosgopi (OGD) - Esboniad o'r Weithdrefn

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB / PIU: 911/3

Gastrosgopi (OGD) - Ffurflen Cydsynio

Gorff 2019

Gorff 2022

ABHB / PIU: 434/3

Gastrostomi a Mewnosodwyd yn Radiolegol

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB / PIU: 520/4

Hepatitis C - Atebwyd Eich Cwestiynau

Mawrth 2023

Mawrth 2026

ABUHB / PIU: 675/5

Hiatus Hernia

Ionawr 2023 Ionawr 2026
       

ABUHB / PIU: 549/2

Llosg y Galon - Uned Endosgopi Hydref 2018 Hydref 2021
       

ABUHB / PIU: 1162/2

Methotrexate - Cyffuriau ar gyfer Clefyd Llidiol y Coluddyn Gorff 2018 Gorff 2021
       

ABUHB / PIU: 1080/2

Oesophagitis Eosinoffilig

Mai 2018

Mai 2021

       
ABUHB / PIU: 1656/1

Prawf Clo ar gyfer Helicobacter Pylori

Medi 2023 Medi 2026
       

ABUHB / PIU: 910/3

Sigmoidoscopi Hyblyg - Esboniad o'r Weithdrefn

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB / PIU: 910/3

Sigmoidoscopi Hyblyg - Ffurflen Cydsynio

Gorff 2019

Gorff 2022

ABUHB / PIU: 545/3

Sigmoidoscopi Hyblyg, Uned Endosgopi, RGH

Gorff 2019

Gorff 2022