Therapi Poen

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:
ABUHB / PIU: 1232/2 Amitriptyline ar gyfer Trin Poen mewn Oedolion Medi 2018 Medi 2021
       

ABUHB /

PIU: 231/4

Bloc Ganglion Stellate - Gwybodaeth i Gleifion

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB /

PIU: 1175/2

Bloc Guanethidin

Mai 2018

Mai2021

ABUHB /

PIU: 233/4

Bloc Meingefn Sympathetig - Gwybodaeth i Gleifion

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB /

PIU: 1181/2

Bloc Nerf Ocsipwt- Uned Achos Dydd Meddygol

Mai 2018

Mai 2021

ABUHB /

PIU: 1189/2

Bloc Nerf Uwchsgapwlar

Mai 2018

Mai 2021

ABUHB /

PIU: 230/4

Bloc Parafertebro - Gwybodaeth i Gleifion

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB /

PIU: 224/4

Caudal - Meingefn - Thorasig - Epidwral Cynffonnol

Mai 2018

Mai 2021

ABUHB / PIU: 227/5 Cymalau Ffased a Sacro-iliag Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2022
       

ABUHB/

PIU: 1003/4

Dadnerfogi Radioamledd Cymalau’r Cefn Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2022

ABUHB /

PIU: 1234/2

Dwlocsetin ar gyfer Trin Poen mewn Oedolion

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB / PIU: 1235/2

Gabapentin a ragnodir i Drin Poen mewn Oedolion

Medi 2018

Medi 2021

ABUHB / PIU: 1301/2

Gwybodaeth i Gleifion sydd â Bloc Nerf Pudendal - Uned Llawfeddygaeth Ddydd

Mehefin 2019

Mehefin 2022

       

ABUHB / PIU: 1233/2

Nortriptylin i Drin Poen mewn Oedolion

Medi 2018

Medi 2021

       
ABUHB / PIU: 226/5 Pigiad Anaestheteg Leol a Steroid Rhagfyr 2019 Rhagfry 2019
ABUHB / PIU: 225/5 Pigiad Nerf Plecsws Coeliag/ Uwch Plecsws Hypo-gastrig/ Perfeddol Mwy Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2022
ABUHB / PIU: 229/5 Pigiad Rhyngasennol Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2022

ABUHB / PIU: 1236/2

Pregabalin ar Bresgripsiwn i Drin Poen mewn Oedolion

Medi 2018

Medi 2021

       

ABUHB / PIU: 1176/2

Tocsin Botwlinwm mewn Therapi Poen

Mai 2018

Mai 2021

ABUHB / PIU: 1348/1

Trin Nerfau Ymylol gyda Radioamledd - Uned Llawfeddygaeth Dydd

Ebrill 2018

Ebrill 2021

ABUHB/ PIU: 1002/4 Trwyth Lidocaine Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2022
       
  Coleg Brenhinol Anestheteg - Cleifion a Gofalwyr    
  Coleg Brenhinol Anestheteg - Fitter Better Sooner