Neidio i'r prif gynnwy

Y Bledren a'r Aren (Wroleg)

Cyf:
Teitl:
Dyddiad Cyhoeddi:
Dyddiad Ddaw i ben:
       
ABUHB / PIU: 686/6 Canllaw i Ganser y Bledren – Triniaeth BCG Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 687/5

Canser y Bledren

Awst 2022

Awst 2025

ABUHB / PIU: 687/4

Canser y Bledren - Triniaeth BCG

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB / PIU: 699/5

Canser y Ceilliau

Mehefin 2021

Mehefin 2024

ABUHB / PIU: 735/5

Cerrig y Bledren

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 775/5

Clefyd y Coluddyn - Azathioprine a Mercaptopurine wrth Drin Clefyd Llidiol y Coluddyn

Gorffennaf 2018

Gorffennaf 2021

       

ABUHB / PIU: 1309/2

Dribl Ôl-droethiad - Gwybodaeth i Gleifion Awst 2018 Awst 2021
       

ABUHB / PIU: 700/6

Echdoriad Trawswrethrol O Diwmor Ar Y Bledren (TURBT)

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 701/4

Echdyniad Traws-wrethrol y Prostad (TURP) a Thoriad Traws-wrethrol y Prostad (TUIP)

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB / PIU: 688/5

Enwaediad

Awst 2022 Awst 2025
       
ABUHB / PIU: 703/5

Fasdoriad

Awst 2022

Awst 2025

       

ABUHB / PIU: 690/5

Haematwria

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 685/5

Hyperplasia Prostad Anfalaen (BPH)

Awst 2022 Awst 2025
       

ABUHB / PIU: 684/5

Monitro Actif (Iechyd Dynion)

Awst 2022 Awst 2025
       

ABUHB / PIU: 692/5

Neffrectomi Laparosgopig (Twll Clo) ar gyfer Canser yr Arennau

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 696/6

Neffrectomi Radical ar gyfer Canser Arennol

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 435/5

Neffrostomi drwy'r croen

Awst 2022 Awst 2025
ABUHB / PIU: 1144/3

Nephrostomi trwy'r Croen - Gofalu am eich Nephrostomi

Mai 2023 Mai 2026
       

ABUHB / PIU: 694/5

Prawf PSA

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 697/7

Prostadectomi Radical

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 1407/2

Prostadectomi Radical Robotig

Tach 2023 Tach 2026
       

ABUHB / PIU: 693/5

Sgan Uwchsain Trawsrectol (TRUS) a Biopsi

Tach 2020

Tach 2023

ABUHB / PIU: 695/6

Sistectomi Radical a Ffurfio Pibell Lleol

Awst 2022

Awst 2025

ABUHB / PIU: 698/6

Systosgopi, biopsi a diathermedd anhyblyg

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 689/6

Systosgopi Hyblyg

Awst 2022

Awst 2025

       

ABUHB / PIU: 1304/4

Triniaeth Canser y Prostad

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 691/6

Triniaeth Hormonau

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 704/6

Triniaeth Mitomycin

Awst 2022 Awst 2025

ABUHB / PIU: 1264/3

Tynnu'r bledren (Systectomi) ac Ailadeiladu'r bledren (Neo-bledren)

Awst 2022

Awst 2025