Y Bledren a'r Aren (Wroleg)

Cyf:
Teitl:
Dyddiad Cyhoeddi:
Dyddiad Ddaw i ben:

ABUHB /

PIU: 687/4

Canser y Bledren

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 687/4

Canser y Bledren - Triniaeth BCG

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 699/4

Canser y Profion

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 735/4

Cerrig y Bledren

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 775/5

Clefyd y Coluddyn - Azathioprine a Mercaptopurine wrth Drin Clefyd Llidiol y Coluddyn

Gorffennaf 2018

Gorffennaf 2021

       

ABUHB /

PIU: 1309/2

Dribl Ôl-droethiad - Gwybodaeth i Gleifion Awst 2018 Awst 2021
       

ABUHB /

PIU: 700/5

Echdoriad Trawswrethrol O Diwmor Ar Y Bledren (TURBT)

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 701/4

Echdyniad Traws-wrethrol y Prostad (TURP) a Thoriad Traws-wrethrol y Prostad (TUIP)

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 688/4

Enwaediad - Gwybodaeth i Gleifion

Chwef 2019

Chwef 2022

       
ABUHB / PIU: 703/4

Fasdoriad

Chwef 2019

Chwef 2022

       

ABUHB /

PIU: 690/4

Haematwria

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 685/4

Hyperplasia Prostad Anfalaen (BPH)

Chwef 2019

Chwef 2022

       

ABUHB /

PIU: 684/4

Monitro Actif (Iechyd Dynion)

Chwef 2019

Chwef 2022

       

ABUHB /

PIU: 692/4

Neffrectomi Laparosgopig (Twll Clo) ar gyfer Canser yr Arennau

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 696/4

Neffrectomi Radical ar gyfer Canser Arennol

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 435/4

Neffrostomi trwy'r croen

Ion 2017

Ion 2020

       

ABUHB /

PIU: 694/4

Prawf PSA

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 697/5

Prostadectomi Radical

Ebrill 2019

Ebrill 2022

ABUHB /

PIU: 1407/1

Prostadectomi Radical Robotig - Taflen wybodaeth i gleifion a gofalwyr

Chwef 2019

Chwef 2022

       

ABUHB /

PIU: 693/4

Sgan Uwchsain Trawsrectol (TRUS) a Biopsi

Tach 2017

Tach 2020

ABUHB /

PIU: 695/4

Sistectomi Radical a Ffurfio Pibell Lleol

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 698/5

Systosgopi, biopsi a diathermedd anhyblyg

Medi 2020

Medi 2023

ABUHB /

PIU: 689/6

Systosgopi Hyblyg

Chwef 2019

Chwef 2022

       

ABUHB /

PIU: 1304/2

Triniaeth Canser y Prostad

Mai 2019

Mai 2022

ABUHB /

PIU: 691/4

Triniaeth Hormon

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 704/5

Triniaeth Mitomycin

Chwef 2019

Chwef 2022

ABUHB /

PIU: 1264/2

Tynnu'r bledren (Systectomi) ac Ailadeiladu'r bledren (Neo-bledren)

Chwef 2019

Chwef 2022

       

ABUHB /

PIU: 843/4

Ymarferion Llawr Pelfig i Ddynion

Ebrill 2019

Ebrill 2022