Neidio i'r prif gynnwy

Gweithdrefn Cwynion Iaith Gymraeg

Canllaw i aelodau'r cyhoedd, cleifion a staff sy'n dymuno gwneud cwyn neu sylw ynghylch gwasanaethau a gynigir yn Gymraeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

 

Delio â Chwynion
Os nad ydych wedi gallu defnyddio'r Gymraeg neu os nad ydych wedi derbyn gwasanaeth Cymraeg yn un o'r meysydd a restrir uchod, gallwch wneud cwyn trwy ddilyn y camau hyn:

 

Bydd y weithdrefn hon yn cael ei harddangos ar wefan y Bwrdd Iechyd a'r tudalennau 'Iaith Gymraeg' ar fewnrwyd y Bwrdd Iechyd. Bydd yn cael ei adolygu'n flynyddol gan yr Uned Iaith Gymraeg a bydd unrhyw newidiadau yn cael eu hadrodd i Gr┼Áp Strategol Iaith Cymraeg y Bwrdd Iechyd.