Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant

Credydau Dysgu Uwch (ELCAS)

Mae Cynllun Credydau Dysgu Uwch (ELC) y Weinyddiaeth Amddiffyn yn hyrwyddo dysgu gydol oes ymysg aelodau y Lluoedd Arfog.  Gan ddarparu cymorth ariannol ym mhob tair blynedd ariannol ar wahân ar y mwyaf, mae’r cynllun yn galluogi dysg lefel uwch o gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar Lefel 3 neu uwch (neu gymhwyster cenedlaethol cyfwerth wedi’i gymeradwyo) gyda Darparwr Dysgu cymeradwy.

 

https://www.enhancedlearningcredits.com/

 

Partneriaeth Newid Gyrfa

Y Bartneriaeth Newid Gyrfa yw’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn gweithio gyda Right Management. Mae’r Bartneriaeth Newid Gyrfa yn cynnig ailsefydlu a bu’n cefnogi’r rhai sy’n gadael y Lluoedd Arfog ers dros 20 mlynedd, wrth iddynt symud o’r fyddin i fywyd sifil. Mae manteision enfawr o gofrestru a defnyddio’r cymorth lu rydym yn ei gynnig, o arweiniad newid gyrfa, gweithdai sgiliau, hyfforddiant galwedigaethol a llwybrau i gyflogaeth.

 

https://www.ctp.org.uk/

 

Os oes gennych awydd dod yn hyrwyddwr ar gyfer eich ardal, cymerwch gipolwg ar ein tudalen Hyfforddiant i Hyrwyddwyr y Lluoedd Arfog am ragor o wybodaeth.