Neidio i'r prif gynnwy

Mesurau Atal Heintiau Covid-19 wedi'u Esbonio

Mae'n gyffredin iawn i glywed mai'r ffordd i atal lledaeniad Covid-19 yw i gadw at fesurau Rheoli Heintiau, megis golchi ein dwylo, cadw pellter dau fetr, a gwisgo gorchudd wyneb. Fodd bynnag, yr hyn sydd ddim mor gyffredin i'w glywed yw'r rhesymeg y tu ôl i'r mesurau hyn, pam y dylem fod yn eu gwneud a pham eu bod mor effeithiol.

Isod, mae enghreifftiau o pam y dylem fod yn cymryd y camau hyn i atal lledaeniad Coronafeirws. Trwy adnabod a deall y gelyn, mae'n haws brwydro yn ei erbyn.

Dilynwch holl ganllawiau diogelwch Covid-19 y Llywodraeth: https://llyw.cymru/coronafeirws

Gallwn oresgyn hyn drwy weithio gyda'n gilydd.