Neidio i'r prif gynnwy

Bwyta'n Dda

Mae Bwyta’n Iach yn rhywbeth y gallwn ni i gyd geisio ei wneud bob dydd i’n helpu i gadw’n iach a theimlo’n dda, ac i’n hatal rhag mynd yn sâl yn y dyfodol.

Mae diet iach a chytbwys yn hanfodol i hybu iechyd corfforol a lles meddyliol da.

Mae mwynhau ein bwyd, bwyta gyda'n gilydd gyda ffrindiau a theulu, coginio gartref, a bwyta diet cytbwys gyda'r symiau cywir o grwpiau bwyd allweddol yn rhai o'r ffyrdd y gallwn wneud bwyta'n iach yn brofiad iach a phleserus.

Ar y dudalen hon gallwch archwilio sut beth yw bwyta'n iach i chi . Gydag awgrymiadau, triciau, a help.