Neidio i'r prif gynnwy

Bwyta'n Dda

Mae Bwyta’n Iach yn rhywbeth y gallwn ni i gyd geisio ei wneud bob dydd i’n helpu i gadw’n iach a theimlo’n dda.

Gall fwyta diet iach a chytbwys;

  • Lleihau eich risg a'ch amddiffyn rhag clefyd y galon, diabetes math 2 a rhai canserau,
  • Cadw eich croen, dannedd a'ch llygaid yn iach,
  • Rhoi hwb i'ch imiwnedd,
  • Cryfhau eich esgyrn,
  • Helpu swyddogaeth eich system dreulio,
  • Eich helpu i gyflawni a chynnal pwysau iach,
  • Gwella eich hwyliau a lleihau lefelau straen, ac
  • Eich helpu i fyw'n hirach.

 

Mae mwynhau ein bwyd, bwyta gyda'n gilydd gyda ffrindiau a theulu, coginio gartref, a bwyta diet cytbwys gyda'r symiau cywir o grwpiau bwyd allweddol yn rhai o'r ffyrdd y gallwn wneud bwyta'n iach yn brofiad iach a phleserus.

Ar y dudalen hon gellir archwilio sut beth yw bwyta'n iach i chi.