Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydweithiau Lles Integredig yng Ngwent

Er mwyn i ni barhau i wella iechyd a lles ein poblogaeth sy'n tyfu ac yn heneiddio, nawr, ac yn y dyfodol, mae angen i ni newid sut rydyn ni'n gwneud pethau. Cydweithio'n well, mewn ffordd fwy integredig i ddod o hyd i ffyrdd mwy effeithiol o gefnogi lles cymunedol. Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd yn Gwent, rydym wedi datblygu model llesiant wedi'i seilio ar le o'r enw Rhwydweithiau Llesiant Integredig. Cliciwch ar y ddolen uchod i weld yr animeiddiad.
 
Rydym wedi sicrhau Cyllid Trawsnewid i gyflymu'r broses o ddarparu Rhwydweithiau Lles Integredig yn Gwent.
 
Nid yw'n ymwneud â chreu rhywbeth newydd - mae'n ymwneud â dechrau gyda'r hyn sydd gennym eisoes; adeiladu ar yr hyn sy'n gryf, a defnyddio'r cryfderau a'r asedau unigryw sy'n bodoli yn ein cymunedau.
 
  • Ein Pobl - Perthynas, gwybodaeth a sgiliau
  • Ein Lleoedd - Mae angen lleoedd iach ar bobl iach
  • Ein Darpariaeth - Cymorth a Gwasanaethau Llesiant
 
Ni all unrhyw Un Peth na Gwasanaeth ddarparu hyn i gyd.
 
Gweler gwybodaeth am ein Gweledigaeth a'n nodau ar gyfer Rhwydwaith Llesiant Integredig a Chefndir y rhaglen.
 
Mae gennym Adnoddau y gallwch eu defnyddio gan gynnwys cyflwyniad Powerpoint a dolen i'r animeiddiad ac ati.
 
Fe welwch ddiweddariadau ar y gwaith mewn Cylchlythyrau ac os oes angen i chi ddarganfod mwy, Cysylltwch â Ni.