Neidio i'r prif gynnwy

Rhwydweithiau Lles Integredig yng Ngwent

BETH YW RHWYDWEITHIAU LLES INTEGREDIG?​

Mae Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn gwella ac yn cryfhau llesiant trwy gysylltu a gwella asedau cymunedol er mwyn i bobl allu meithrin perthnasoedd a dod o hyd i’r pethau sy’n bwysig iddynt. Mae pedair elfen:

  1. Cydweithio yn seiliedig ar le

  2. Hwbiau yn y Cymuned

  3. Pobl sy’n darparu gwasanaethau a chymorth

  4. Mynediad hawdd at Wybodaeth Lles

Mae Rhwydweithiau Lles Integredig yn gweithio ar y cyd i helpu i gynnal a gwella lles yn ein cymunedau.

 

SUT DDECHREUOEDD RHWYDWEITHIAU LLES INTEGREDIG?

Maent yn dechrau gyda'r hyn sydd gennym eisoes; adeiladu ar yr hyn sy’n gryf, a chydweithio â’r cryfderau a’r asedau unigryw sydd eisioes yn bodoli yn ein cymunedau:

  • EIN POBL - Eu profiad, perthnasoedd, gwybodaeth a sgiliau

  • EIN LLEOEDD - Ein lleoedd iach a'n hasedau cymunedol

  • EIN DARPARIAETH - Y cymorth lles a'r gweithgareddau a ddarperir gan wasanaethau a grwpiau

Mae Rhwydweithiau Lles Integredig (IWNs) ar hyn o bryd yn gweithredu mewn ardaloedd dethol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen gyda gwaith yn yr ardaloedd hynny wedi'i deilwra'n briodol i flaenoriaethau lleol.

 

Isod mae dolenni i adnoddau lle gellir ddod o hyd i gefnogaeth lles emosiynol a meddyliol yn lleol i'ch ardal chi o Went.

 

 

Gellir hefyd fynd i wefan newydd Melo sydd â channoedd o adnoddau i'ch cefnogi gyda'ch lles emosiynol a meddyliol.

Cliciwch ar y ddelwedd isod i ddechrau teimlo'n fwy Melo.

 

Ewch i wefan Symud yn Well Gwent
am wybodaeth ar sut i ofalu am
eich esgyrn, cymalau a chyhyrau.