Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Rheoli Pwysau

Mae'r Gwasanaeth Rheoli Pwysau Oedolion ar agor ac yma i'ch helpu yn ystod a thu hwnt i COVID-19.

Gyda'r amgylchiadau presennol, bu'n rhaid i ni newid y ffordd rydym yn gweithredu ein gwaith o ddydd i ddydd. Ar hyn o bryd, byddwn yn cynnig ein cefnogaeth drwy gyfathrebu ar-lein a ffôn yn unig, sy'n golygu dim apwyntiadau wyneb yn wyneb na sesiynau grŵp– er eich diogelwch chi ac i'n rhai ni. Ceir manylion am sut i gael mynediad i'r gwasanaeth isod.

Deallwn efallai nad ydych am gael mynediad i'r gwasanaeth tra bydd yn gweithredu'n rhithwir, ac felly gofynnwn i chi ailedrych ar y wefan hon yn rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf am sut mae'r gwasanaeth yn rhedeg a datblygiadau parhaus.

Yn yr cyfamser, os hoffech gael gafael ar unrhyw adnoddau ar-lein a gwybodaeth hunan-gymorth, rydym wedi cynnwys rhai dolenni defnyddiol i'ch helpu:
 

Aros yn Dda gartref - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bwyta'n Iach:

Ymarfer Corff:

Ymwybyddiaeth Ofalgar
 
Sut i gael mynediad at ein gwasanaeth:

Gallwch ofyn i'ch Meddyg Teulu neu unrhyw Weithiwr Iechyd Proffesiynol gael ei gyfeirio atom. Gofynnir i chi lenwi ffurflen "Cais am Help", gan roi manylion rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi eich hun, a gobeithion a disgwyliadau gan y Gwasanaeth Rheoli Pwysau. Fel arall, gallwch hunangyfeirio drwy lenwi a dychwelyd Cais am Help i'r cyfeiriad a geir ar y ffurflen.

Pan fyddwn yn derbyn eich atgyfeiriad, byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth ac yn gofyn i chi gadarnhau eich bod yn hapus i gymryd rhan yn rithwir. Os nad ydych yn ymateb, neu os ydych am aros, cewch eich tynnu oddi ar ein rhestr a gofynnwn i chi gael eich ailgyfeirio unwaith y gall y gwasanaeth eich helpu yn eich ffordd ddewisol. Edrychwch ar y wefan hon yn rheolaidd er mwyn ddod o hyd i ddatblygiadau a diweddariadau gwasanaethau.