Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Rheoli Pwysau

Gwasanaethau Rheoli Pwysau i oedolion

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau i oedolion yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a hoffai gael cefnogaeth i golli pwysau. Bydd y gwasanaethau hyn yn rhoi'r wybodaeth, yr offer a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer colli pwysau yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy gyda ffocws ar hybu iechyd a lles.

Yn ystod y pandemig bydd rhai o'n gwasanaethau yn cael eu darparu o bell dros gyswllt ffôn neu fideo. Mae mwy o fanylion am y gwasanaethau a ddarperir a sut y gallwch chi atgyfeirio'ch hun i'w gweld isod.

 

Sut i gael gafael ar gymorth i golli pwysau

Gall meddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol eich cyfeirio chi neu gallwch chi atgyfeirio'ch hun. Gallwch wneud hyn naill ai trwy lenwi ffurflen atgyfeirio ar-lein neu dros y ffôn, lle bydd aelod o'n tîm yn llenwi'r ffurflen gyda chi.
 

Llenwch ein ffurflen ar-lein

Y ffordd hawsaf o gyfeirio'ch hun at y Gwasanaeth Rheoli Pwysau Oedolion neu Foodwise yw llenwi ein ffurflen atgyfeirio ar-lein . Bydd angen i chi wybod eich taldra, eich pwysau cyfredol a chael rhestr o'ch meddyginiaeth gyfredol. Dim ond 5-10 munud y dylai'r ffurflen ei chymryd. Ar y dudalen olaf bydd angen i chi glicio 'cyflwyno'.
 

Ffôn

Y ffordd gyflymaf i atgyfeirio'ch hun yw trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein, ond os na allwch wneud hynny, yna gallwch atgyfeirio'ch hun dros y ffôn. Bydd yr alwad yn cymryd tua 20-30 munud a bydd aelod o'n tîm yn gofyn cwestiynau i chi amdanoch chi a'ch pwysau. Bydd angen i chi wybod eich taldra, eich pwysau cyfredol a chael rhestr o'ch meddyginiaeth gyfredol. Ffoniwch ni ar 01633 431 776 ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau rhwng 09:00 yb a 12:30 yp i gyfeirio dros y ffôn.

 

Y Gwasanaeth Rheoli Pwysau Oedolion

Mae ein gwasanaeth yn dod yn ôl i normal, ond am y tro rydym ond yn darparu ein cefnogaeth gyda galwadau fideo, grwpiau rhithwir a galwadau ffôn. Nid ydym yn cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb er eich diogelwch chi a'n diogelwch ni. Mae ein tîm yn cynnwys Deietegwyr, Gweithwyr Cymorth Deieteg, Seicolegwyr Clinigol, Cynghorwyr a Meddygon. Rydym yn cynnal ystod o grwpiau ac apwyntiadau unigol i gefnogi pobl ar hyd eu taith colli pwysau. Mae ein gwasanaeth MDT (tîm amlddisgyblaethol) lefel 3 bellach wedi ail-ddechrau.
 

 
Gwybodaeth hunangymorth

Yn y cyfamser, os hoffech gael mynediad at unrhyw adnoddau ar-lein a gwybodaeth hunangymorth, rydym wedi cynnwys rhai dolenni defnyddiol i'ch rhoi ar ben ffordd:

Awgrymiadau hunanofal yn ystod COVID-19

Aros yn Dda yn y Cartref - Iechyd Cyhoeddus Cymru


Fideos ar-lein am ddim


Cynllun colli pwysau 12 wythnos am ddim y GIG

Bwyta'n Iach:


Ymarfer:


Ymwybyddiaeth Ofalgar