Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Rheoli Pwysau

Amdanom ni

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i oedolion yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a hoffai gael cymorth i golli pwysau. Bydd y gwasanaethau hyn yn rhoi'r wybodaeth, yr offer a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer colli pwysau yn llwyddiannus, yn gynaliadwy gyda ffocws ar hybu iechyd a lles.

Gallwch gyfeirio eich hun atom am gymorth i golli pwysau. Y ffordd hawsaf o gyfeirio at y Gwasanaeth Rheoli Pwysau yw llenwi ein ffurflen atgyfeirio ar-lein . Bydd angen i chi wybod eich taldra, eich pwysau presennol a chael rhestr o'ch meddyginiaeth gyfredol. Dylai'r ffurflen gymryd tua 20-25 munud i'w chwblhau ac ar y dudalen olaf bydd angen i chi glicio 'cyflwyno'. Gallwch hefyd ffonio ein tîm i hunangyfeirio dros y ffôn lle bydd aelod o'n tîm yn llenwi'r ffurflen gyda chi.

Gall plant dan 18 oed gael eu cyfeirio at y Gwasanaeth Rheoli Pwysau Plant a Phobl Ifanc 'Connect' .

Ceir rhagor o fanylion am y gwasanaethau a ddarperir isod.