Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Cwsg De Gwent

Mae gwasanaeth Cwsg De Gwent yn darparu ymchwiliad a thriniaeth anadlu anhwylder cysgu. Mae hyn yn cynnwys ocsimetreg yn y cartref dros nos i nodi anadlu anhwylder cysgu a thriniaeth a rheolaeth barhaus ar y cyflwr. Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth wedi'i leoli yn y Clinig Cist yn Ysbyty Gwynllyw.

Cysylltwch â Ni

Ffôn: 01633 656321 (gadewch neges)
E-bost: ABB.SouthSleepService@wales.nhs.uk

 

Apwyntiadau Ysbyty a Chyfyngiadau COVID

Yn yr un modd â phob apwyntiad ysbyty, mae cyfyngiadau COVID yn golygu ein bod wedi gorfod addasu'r ffordd yr ydym yn cynnal ein hapwyntiadau wyneb yn wyneb, rydym wedi gweithio ar gyfres o fideos byr a fydd yn eich cefnogi ynghyd â'r wybodaeth a roddwn ichi ar gyfer sefydlu eich offer CPAP a pherfformio ocsimetreg dros nos.

Cyflwyniad

 

1. Yn egluro sut i ddefnyddio’r monitor ar gyfer prawf cartref dros nos

 

2. Yn egluro sut i ddewis masg o’r maint priodol ar gyfer triniaeth CPAP

 

3. Yn egluro sut i ffitio a gofalu am fasg trwynol

 

4. Yn egluro sut i ffitio a gofalu am fasg wyneb llawn

 

5. Yn egluro sut i ddefnyddio'r peiriant CPAP