Neidio i'r prif gynnwy

Dieteteg

Amdanom Ni a'n Gwasanaethau

Mae Deietegwyr y GIG yn Gwent yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac maent wedi'u lleoli ym mhob prif safle ysbyty gan gynnwys Ysbyty Brenhinol Gwent, Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Ystrad Fawr.

Mae dietegwyr hefyd yn gweld cleifion yn y gymuned. Byddant hefyd yn gweld cleifion ar wardiau ysbyty, mewn clinigau ac yng nghartref y claf ei hun mewn rhai achosion.