Neidio i'r prif gynnwy

Gofalwyr

Mae Gofalwr yn rhywun o unrhyw oedran sy'n darparu cefnogaeth ddi-dâl i deulu neu ffrindiau na allent reoli heb yr help hwn. Gallai hyn fod yn gofalu am berthynas, partner neu ffrind sy'n sâl, yn fregus, yn anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau, neu ar gyfer plentyn anabl.
 
Gofalwyr Ifanc
 
Os ydych chi'n Ofalwr Ifanc o dan 18 oed neu'n Ofalwr Oedolion Ifanc rhwng 18 a 25 oed yna efallai yr hoffech gael gafael ar wybodaeth ychwanegol trwy dudalennau gwe Gofalwyr Ifanc BIPAB.