Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth (Anghenion Cymhleth) Hiraeth

Mae tîm Hiraeth yn darparu gofal trawma a gwybodus mewn perthynas â phobl sydd ag ystod eang o anghenion iechyd meddwl neu gorfforol o dan Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu ABUHB. Ein nod yw helpu ein timau Iechyd Meddwl i ddarparu gofal o'r fath i'r person y maent yn ei gefnogi mor agos i'w gartref â phosibl.

Hiraeth – Hiraeth ysbrydol am gartref na fu erioed efallai. Hiraeth am leoedd hynafol na allwn ddychwelyd iddynt. Mae'n adlais o leoedd coll yng ngorffennol ein henaid a'n galar amdanynt. Dyma'r gwynt, a'r creigiau, a'r tonnau. Nid yw yn unman ac y mae ym mhobman.