Neidio i'r prif gynnwy

Gweledigaeth

Sut mae Rhwydweithiau Lles Integredig yn Gweithio

 
 
Maent yn cysylltu cryfderau ac asedau cymuned fel bod pobl yn meithrin perthnasoedd ac yn dod o hyd i'r pethau sy'n bwysig iddynt.

Rydym yn gwneud hyn trwy:
 
 1. Cydweithio Mewn Man Penodol
 2. Hybiau Mewn Cymunedau
 3. Pobl Sy'n Darparu Gwasanaethau a Chefnogaeth
 4. Mynediad Rhwydd i Wybodaeth Am Les

 

1. Cydweithio Mewn Man Penodol

Rydym yn cydweithredu â phartneriaid mewn cymunedau, gan adeiladu perthnasoedd a chydweithio’n well i wneud y defnydd gorau o’r hyn sydd gennym.

2. Hybiau Mewn Cymunedau

Mae canolfannau'n cysylltu pobl ag adnoddau, gweithgareddau a phobl iechyd a lles eraill.

Mae yna 3 phrif fath o hybiau:
 • Hybiau iechyd a gofal cymdeithasol
 • Hybiau awdurdodau lleol
 • Hybiau Cymunedol Eraill
Maent yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth mewn ffordd integredig.

Mae cysylltu ein hybiau yn gwneud y mwyaf o'u rôl llesiant ac yn gwella mynediad at y gwasanaethau a'r gefnogaeth gywir.
 
 
Mae gan bawb sy'n gweithio mewn cymuned y potensial i gefnogi lles y gymuned:
 • Gwneud y mwyaf o filoedd o gysylltiadau dyddiol, gan wneud i bob cyswllt gyfrif.
 • Galluogi pobl i adeiladu ar eu cryfderau, a defnyddio eu teulu, ffrindiau ac adnoddau cymunedol i ddod o hyd i'w datrysiadau eu hunain.
 • Gweithio'n gyd-gynhyrchiol gyda phobl i archwilio'r opsiynau sydd ar gael iddynt, fel y gallant wneud dewisiadau gwybodus am eu lles.
 • Cefnogi timau Gofal Sylfaenol i weithio mewn ffordd gyfannol a'u cysylltu ag adnoddau cymunedol trwy weithwyr cyswllt pwrpasol.

4. Mynediad Rhwydd i Wybodaeth Am Les

Mae Rhwydweithiau Lles Integredig yn helpu pobl i helpu eu hunain; trwy ddarparu ffyrdd i bobl gael gafael ar wybodaeth ddibynadwy am bethau yn eu cymuned, y gallant ei defnyddio i gadw'n dda.
 
Gall y rhain fod trwy:
 • teulu, ffrindiau neu wasanaeth
 • gweithiwr cyswllt pwrpasol
 • canolbwynt yn y gymuned
 • technoleg gan gynnwys Dewis Cymru
Dewis yw'r lle ar-lein i gael gwybodaeth am adnoddau a gweithgareddau iechyd a lles sydd ar gael yn lleol.