Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Tymor Canolig Integredig 2022-2025

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) ar gyfer y tair blynedd nesaf wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cynllun hwn yn amlinellu nodau ac uchelgeisiau allweddol ein sefydliad ar gyfer y tair blynedd nesaf, a fydd yn llywio sut rydym yn darparu ein gwasanaethau.

Gellir ddarllen gopi o'n cynllun isod.

 


Beth mae hyn yn ei olygu i wasanaethau gofal iechyd yng Ngwent?

Dyma Chris Dawson-Morris, Dirprwy Gyfarwyddwr Cynllunio Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yn esbonio beth mae’r cynllun hwn yn ei olygu i’n gwasanaethau gofal iechyd yn y fideo hwn: