Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllfeydd

Helpwch eich Fferyllfa i'ch Helpu Chi!

                            

Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael gafael ar gyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer anhwylderau cyffredin.

Mae rhywfaint o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan Feddygon Teulu bellach yn cael ei wneud gan Fferyllwyr yn lle. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb yr angen i weld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd yn rhad ac am ddim. Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn ei gymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y Fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, byddant yn eich atgyfeirio.


Y Cynllun Anhwylderau Cyffredin