Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllfeydd

Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael gafael ar gyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer anhwylderau cyffredin.

Mae rhywfaint o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan Feddygon Teulu bellach yn cael ei wneud gan Fferyllwyr yn lle. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaeth ar bresgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb yr angen i weld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd yn rhad ac am ddim.

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn ei gymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y Fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, byddant yn eich atgyfeirio.


Y Cynllun Anhwylderau Cyffredin

 

Sut mae'r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin yn gweithio?

• Os byddwch yn ymweld â Fferyllfa a bod gennych anhwylder cyffredin, gallwch ofyn i'r Fferyllydd am gyngor. Gall y Fferyllydd ofyn a ydych yn dymuno cofrestru ar gyfer y gwasanaeth. Mae cofrestru yn golygu y gall y Fferyllydd roi'r feddyginiaeth sydd ei hangen arnoch yn rhad ac am ddim.

• Efallai y bydd angen i chi ddangos rhyw fath o adnabyddiaeth i'r Fferyllydd cyn y gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth, ond bydd hyn yn dibynnu ar p'un a ydych yn hysbys i'r Fferyllydd.

• Bydd y Fferyllydd yn gwirio i gadarnhau eich bod wedi cofrestru gyda Phractis Meddyg Teulu yng Nghymru.

• Bydd eich ymgynghoriad bob amser gyda Fferyllydd cymwysedig.

• Os yw eich Fferyllydd yn cytuno bod angen meddyginiaeth arnoch i drin eich symptomau, gallant ei roi i chi yn rhad ac am ddim.

• Os nad ydych yn dymuno cofrestru gyda'r gwasanaeth, bydd y Fferyllydd yn rhoi cyngor i chi ond ni fydd yn gallu darparu unrhyw feddyginiaeth am ddim.

• Mae bob amser yn syniad da i ffonio eich Fferyllfa leol yn gyntaf, cyn eich hapwyntiad.

• Mae rhai Fferyllfeydd hefyd yn cynnig ymgynghoriadau fideo.

 

Darllenwch fwy am y cynllun yn y taflen wybodaeth canlynol.

 

 
 
Anhwylderau Cyffredin a gwmpesir gan y cynllun:
Acne Tarwden y Troed Poen cefn
Brech yr Ieir Briwiau Oer Colig
Conjunctivitis (Bacteriol) Rhwymedd Dolur rhydd
Llygaid Sych

Dafadennau Dermatitis

Brech Cewyn
Clefyd y gwair Llau Pen Diffyg traul
Casewin Intertrigo Wlseri Ceg
Rash Cewynnau Llindag y Geg Peils
Clefyd Crafu Gwddf Tost Torri Dannedd
Mwydod edafedd Llindag y Wain Dafadennau neu Verrucas

Amseroedd Agor Meddygfeydd Teulu a Fferyllfeydd - Cyfnod Gwyliau Nadolig 2020/21