Neidio i'r prif gynnwy

Gwahoddiad Grŵp Ffocws Sgrinio'r GIG yng Nghymru

Gwahoddiad Grŵp Ffocws

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn adolygu ei holl wefannau sgrinio i’w gwneud yn haws i bobl eu defnyddio.

Hyd yma mae gwefannau’r rhaglenni canlynol wedi’u hadnewyddu:

Rydym yn ymgysylltu â sefydliadau sy'n cefnogi cymunedau ledled Cymru i sicrhau bod ein gwefannau yn gynhwysol ac yn hygyrch. Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn grŵp ffocws i gael adborth am y gwefannau wedi'u diweddaru. Efallai bod gennych gynrychiolwyr o'r cymunedau yr ydych yn eu cefnogi a hoffai gymryd rhan.

Bydd grwpiau ffocws yn cael eu cynnal drwy Microsoft Teams ac yn cymryd hyd at 1 ½ awr.

Dyddiad
Amser / Iaith
Dydd Mawrth 29 Mawrth 2022

10:00-11:30
(Cymraeg)

Dydd Iau 31 Mawrth 2022 10:00-11:30
(Saesneg)
Dydd Mawrth 5 Ebrill 2022 10:30-12:00
(Saesneg)
Dydd Iau 7 Mawrth 2022

13:00-14:30
(Saesneg)

Os hoffech chi neu aelodau o'ch cymuned gymryd rhan, llenwch y ffurflen archebu .

Mae eich adborth yn bwysig i ni a bydd yn ein helpu i wella ein gwefannau.

Am Wybodaeth Bellach

icc.gig.cymru/sgrinio / phw.nhs.wales/screening

llifogydd.sgrinio@wales.nhs.uk / screening.engagement@wales.nhs.uk