Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Cyf:
Teitl:
Dyddiad cyhoeddi:
Dyddiad Dod i ben:

ABUHB / PIU: 1353/1

A oes unrhyw un yn gwybod beth yw eich dymuniadau yn y dyfodol? Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw

Rhag 2021

Rhag 2024

 

Archwiliad Arestio Cardiaidd Cenedlaethol - Gwella canlyniad cleifion yn dilyn ataliad ar y galon. dysgu o brofiad er budd cleifion y dyfodol

   

ABUHB / PIU: 603/3

Awyru Di-ymledol (NIV) - Canolfan Cwsg Gwent

Mawrth 2018

Mawrth 2021

       
 

Canllawiau i gleifion ac ymwelwyr ar ddod â bwyd i'r ysbyty

   

ABUHB / PIU: 1386/1

Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw - Cael y Sgwrs Fawr

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB / PIU: 1386/1

Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw - Cael y Sgwrs Fawr (Tudalen Gefn)

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB / PIU: 1364/2

Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw - Cynllunio ar gyfer eich Dyfodol - heddiw

Gorffennaf 2019

Gorffennaf 2022

ABUHB / PIU: 1341/1

Cynllunio'ch Rhyddhad o'r Ysbyty - Beth Sy'n Digwydd Nesaf - Canllaw i gleifion, teuluoedd a gofalwyr

Tach 2107

Tach 2020

       

ABUHB / PIU: 808/3

Deddf Capasiti Meddwl 2005 - Sut y gallai effeithio arnoch chi - Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Tach 2018

Tach 2021

ABUHB / PIU: 807/3

Deddf Capasiti Meddwl 2005 - Sut y gallai effeithio arnoch chi - Cleifion a Theuluoedd

Tach 2018

Tach 2021

       

ABUHB / Clinigol / 0733

HUSH - Helpwch Ni i Gefnogi Iachau - Canllawiau i Staff Nyrsio i helpu cleifion i orffwys a chysgu tra yn yr ysbyty

   
 

HUSH - Poster 'Helpwch Ni i Gefnogi Iachau'

   
 

HUSH (Helpwch ni i gefnogi iachau) - Canllawiau Hawdd i'w Darllen ar gyfer Cleifion

   
       
  Maethiad - Bwyta'n Dda yn yr Ysbyty - Beth ddylech chi ei ddisgwyl    
       

ABUHB / PIU: 821/4

Tîm Sglerosis Ymledol

Ionawr 2024

Ionawr 2027

       
ABUHB / PIU: 1651/1

Ysbyty Athrofaol y Faenor - Llyfryn Gwybodaeth i Gleifion a Perthnasau ar 'Fyrddio'

Gorff 2023 Gorff 2026