Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Preifatrwydd

Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn ei gwneud yn ofynnol i reolwyr data ddarparu gwybodaeth benodol i bobl y mae eu gwybodaeth (data personol) yn ei chadw a'i defnyddio.

Mae Hysbysiad preifatrwydd yn ffordd o hysbysu pobl o'r canlynol:

  • Pam ein bod ni'n gallu prosesu'ch gwybodaeth
  • At ba bwrpas yr ydym yn ei brosesu
  • P'un a oes rhaid i chi ei ddarparu i ni
  • Am ba hyd rydyn ni'n ei storio

 

Isod mae Hysbysiadau Preifatrwydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.