Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltu / Ymgynghori Cyhoeddus

“Mae'r Bwrdd Iechyd yn rhoi ymrwymiad cryf i wrando ar farn dinasyddion yng Ngwent a gweithredu arni. Mae cael perthnasoedd cryf â phobl yn allweddol i sut rydym yn gwneud busnes ac yn wir sut y gallwn ddylanwadu ar sut mae pobl yn gofalu amdanynt eu hunain ac yn defnyddio ein gwasanaethau pan fydd eu hangen arnynt. Rydyn ni'n gwybod bod pobl yn fwy agored gyda ni mewn lleoedd sy'n gyfarwydd iddyn nhw, yn eu cymunedau eu hunain a thu allan i gyswllt claf / clinigwr, lle mae'r berthynas yn wahanol iawn. Rydym hefyd yn gwybod bod yn well gan bobl drafodaeth leol, un y gallant fod yn gyffyrddus ynddi ac un sy'n berthnasol. Rydym wedi clywed lleisiau dros 20,000 o bobl yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae gennym ddarlun cyfoethog o naratif cymunedau ar draws Gwent. Hoffem rannu rhywfaint o hynny gyda chi a byddwn yn defnyddio'r tudalennau hyn i wneud hynny. "
- Tîm Ymgysylltu Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 

Mae ymgysylltu yn ymwneud â chynnwys pobl a sefydliadau lleol yng ngwaith y Bwrdd Iechyd, gyda'r nod o sicrhau bod pobl yn derbyn gwybodaeth; yn gallu rhoi adborth ar wasanaethau y gallent fod wedi'u defnyddio; a dylanwadu ar ddatblygiad gwasanaethau yn eu hardal yn y dyfodol a sicrhau bod barn dinasyddion yn bwydo i mewn i sut, pryd a ble y darperir gwasanaethau gofal iechyd.

Ar y tudalennau hyn byddwch yn darganfod ble mae'r Bwrdd Iechyd yn ymgysylltu, pa bynciau sy'n cael eu codi a pha ymgynghoriadau neu gyfleoedd i ddylanwadu ar wasanaethau sydd ar gael, fe welwch wybodaeth hefyd am ein digwyddiadau ymgysylltu, ein trafodaethau cymunedol cyffredinol a llawer o bethau y mae pobl yn eu gofyn inni am.


GWASANAETH NEWYDD- Gwasanaeth Negeseuon WhatsApp

Oes diddordeb gennych chi mewn derbyn gwybodaeth rheolaidd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am ein gwasanaethau gofal iechyd?

A fyddech chi'n elwa o dderbyn y negeseuon COVID-19 diweddaraf, gan gynnwys ein gwybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen frechu, yn uniongyrchol i'ch ffôn symudol ac yn barod i'w hanfon at eich rhwydwaith?

Rydyn ni'n ehangu'r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu â'n preswylwyr trwy ddatblygu gwasanaeth negeseuon WhatsApp. Trwy danysgrifio i'r gwasanaeth hwn, byddwch yn derbyn diweddariadau aml gan y Bwrdd Iechyd ar amrywiaeth o bynciau.

Os hoffech chi dderbyn y negeseuon hyn, cwblhewch y ffurflen isod:

 

 

I weld atebion i'r cwestiynau a ofynnwyd yn ein sesiynau Cwestiwn ac Ateb Byw, ewch i'n dudalen Cwestiwn ac Ateb.