Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltu / Ymgynghori Cyhoeddus

Mae llawer o gyfleoedd i'n cymunedau a'n rhanddeiliaid ymwneud ag ailgynllunio a datblygu gwasanaethau'r Bwrdd Iechyd.
 

Mae'r tîm yn cefnogi clinigwyr a rheolwyr o bob rhan o'r Bwrdd Iechyd i sicrhau bod unrhyw newid yn y gwasanaeth yn cydymffurfio â'r canllawiau o ran newid gwasanaethau'r GIG yng Nghymru ac wedi'i gynllunio mewn modd sy'n briodol er mwyn ennyn y cyfranogiad gorau posibl gan boblogaeth Gwent.