Neidio i'r prif gynnwy

Ailgychwyn ein Gwasanaethau yn ystod Pandemig Covid-19

Polisi Ymweld ag Ysbytai

Mae Pandemig Covid-19 wedi achosi aflonyddwch sylweddol i'n gwasanaethau GIG. Rydym wedi parhau i ddarparu gofal fel arfer i gleifion sydd angen triniaethau brys (trwy Adrannau Achosion Brys, Gwasanaethau Canser ac ati) er bod llawer o apwyntiadau a thriniaethau arferol wedi'u gohirio.

Wrth i ni weld llai o achosion Covid-19 yn ein hysbytai, byddwn yn ailgychwyn llawer o'r gwasanaethau arferol sydd wedi'u gohirio. Os bydd gofyn i chi fynd i un o'n Safleoedd Ysbyty neu Glinigau Cymunedol, fe welwch fod y ffordd maen nhw'n cael eu rhedeg bellach wedi'i newid ychydig i ganiàtau Rheoliadau Pellter Cymdeithasol.

Dewch o hyd i wasanaeth isod i weld y wybodaeth ddiweddaraf.

Os oes gennych gwestiwn penodol yn ymwneud â'ch amgylchiadau personol, cysylltwch â'ch Meddyg Teulu neu ffoniwch y rhif ar eich llythyr apwyntiad. I ymholi am neu newid dyddiad apwyntiad, ffoniwch ein Canolfan Archebu ar 01495 745695.

Sylwch- os ydych yn cael llawdriniaeth ddewisol yn un o'n Hysbytai, byddwch yn cael prawf Covid-19 ac yna'n gofyn i chi hunanynysu cyn i chi gael eich derbyn i'r Ysbyty.

Bydd unrhyw un sy'n cael ei atgyfeirio i wasanaeth gan eu Meddyg Teulu yn cael llythyr apwyntiad yn ôl yr arfer.