Neidio i'r prif gynnwy

Canolfannau Profi Coronafeirws

Mae'n hawdd cael mynediad at brawf Coronafeirws os ydych yn byw yng Ngwent- sef Caerffili, Casnewydd, Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy. 

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, ffoniwch ni- gallwn drefnu prawf mewn lleoliad sy'n gyfleus ac yn briodol i chi.

Ffoniwch ni ar 119 - 8am-8pm Dydd Llun- Dydd Gwener, ac 8am-6pm ar benwythnosau.

Os ydych chi'n byw ym Mwrdeistref Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy neu Dorfaen, ac yn profi symptomau Coronafeirws, cofiwch ddod i gael prawf cyflym, diogel. Gall y symptomau hyn fod yn ysgafn iawn:

 • Peswch parhaus newydd
 • Tymheredd uchel
 • Colli blas a/ neu arogl

Dewch o hyd i'ch Bwrdeistref Sirol isod i gael mwy o wybodaeth am eich Canolfan Brofi leol a ffyrdd eraill y gallech chi gael prawf:

Blaenau Gwent

Caerffili

Sir Fynwy

Casnewydd

Torfaen

Os ydych chi'n pryderu am gael mynediad at brawf Covid-19, ffoniwch ni ar 119 a gwnawn bopeth a gallwn i'ch helpu. Cofiwch, gallwch hefyd wneud cais am brawf ar-lein.

Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu ar unwaith nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Mae mwy o wybodaeth am hunan-ynysu ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Blaenau Gwent
 

 

 

Caerffili
 

 

Sir Fynwy
 

 

Casnewydd
 

 

Torfaen

Rydym wedi agor canolfan profi Covid-19 dros dro yn Fferm Greenmeadow yng Nghwmbrân.

 
Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 119 am ddim rhwng 8am a 6pm. Rhaid i chi wneud apwyntiad cyn mynychu'r Uned Brofi a rhaid i chi fod yn byw ym Mwrdeistref Torfaen.

 
Oriau Agor

09:00-17:00, 7 diwrnod yr wythnos

Ar agor tan Ddydd Mawrth, 25 Mai 2021

 

Cyrraedd yno

Fferm Gymunedol Greenmeadow
Ffordd Greenforge
Cwmbrân
NP44 5AJ

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Dim ond ar gyfer trigolion Torfaen. Dewch â ID a phrawf o gyfeiriad.
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd i'ch prawf ac oddi yno.
 • Parchwch ganllawiau Pellter Cymdeithasol wrth aros am brawf.
 • Peidiwch ag ymweld â siopau neu leoedd eraill ar y ffordd i'ch prawf neu oddi yno.
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Rydym wedi agor canolfan profi Covid-19 dros dro ym Mhontypŵl.

Sylwch, cyfleuster Galw Heibio, apwyntiad yn unig yw hwn- gellir cerdded yno neu cyrraedd ar feic.

 
Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 119 am ddim rhwng 8am a 6pm. Rhaid i chi wneud apwyntiad cyn mynychu'r Uned Brofi a rhaid i chi fod yn byw ym Mwrdeistref Torfaen.

 
Oriau Agor

08:00-20:00, 7 diwrnod yr wythnos

 

Cyrraedd yno

Maes Parcio'r Hen Felin
Trosnant
Pontypŵl
NP4 8AT

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Dim ond ar gyfer trigolion Torfaen. Dewch â ID a phrawf o gyfeiriad.
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd i'ch prawf ac oddi yno.
 • Parchwch ganllawiau Pellter Cymdeithasol wrth aros am brawf.
 • Peidiwch ag ymweld â siopau neu leoedd eraill ar y ffordd i'ch prawf neu oddi yno.
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Gallwch archebu prawf yn y Ganolfan Profi Gyrru Heibio yn Nghwm, Glyn Ebwy.

Sylwch, mae hwn yn gyfleuster Gyrru Heibio yn unig- rhaid i chi gyrraedd mewn car ac aros y tu mewn i'ch cerbyd bob amser.
 
Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 119 am ddim rhwng 8am ac 8pm yn ystod yr wythnos, a rhwng 8am a 6pm ar benwythnosau.

Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119.

 
Cyrraedd yno

Mae'r Ganolfan Brofi wedi'i lleoli yn:

Cyn Lofa Forol,

Cwm,

Glyn Ebwy,

NP23 7TL

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Rhaid i chi gyrraedd mewn car neu fan fach
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd yn ôl ac ymlaen i'ch prawf
 • Peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

 

Os ydych chi'n pryderu am gael mynediad at brawf Covid-19, ffoniwch ni ar 119 a gwnawn bopeth a gallwn i'ch helpu. Cofiwch, gallwch hefyd wneud cais am brawf ar-lein.

Gallwch archebu prawf yn y Ganolfan Profi Gyrru Heibio yn Rodney Parade, Casnewydd.

Sylwch, mae hwn yn gyfleuster Gyrru Heibioyn unig- rhaid i chi gyrraedd mewn car ac aros y tu mewn i'ch cerbyd bob amser.
 
Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 119 am ddim rhwng 8am ac 8pm yn ystod yr wythnos, ac 8am a 6pm ar benwythnosau.

Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119.

 
Cyrraedd yno

Mae'r Ganolfan Brofi wedi'i lleoli yn:

Stadiwm Rodney Parade,

Ffordd Rodney,

Casnewydd,

NP19 0UU

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Rhaid i chi gyrraedd mewn car neu fan fach
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd yn ôl ac ymlaen i'ch prawf
 • Peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

 

Os ydych chi'n pryderu am gael mynediad at brawf Covid-19, ffoniwch ni ar 119 a gwnawn bopeth a gallwn i'ch helpu. Cofiwch, gallwch hefyd wneud cais am brawf ar-lein.