Canolfannau Profi Coronafeirws

Mae'n hawdd cael mynediad at brawf Coronafeirws os ydych yn byw yng Ngwent- sef Caerffili, Casnewydd, Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy. 

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, ffoniwch ni- gallwn drefnu prawf mewn lleoliad sy'n gyfleus ac yn briodol i chi.

Ffoniwch ni ar 119 - 8am-8pm Dydd Llun- Dydd Gwener, ac 8am-6pm ar benwythnosau.

Os ydych chi'n byw ym Mwrdeistref Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy neu Dorfaen, ac yn profi symptomau Coronafeirws, cofiwch ddod i gael prawf cyflym, diogel. Gall y symptomau hyn fod yn ysgafn iawn:

 • Peswch parhaus newydd
 • Tymheredd uchel
 • Colli blas a/ neu arogl

Dewch o hyd i'ch Bwrdeistref Sirol isod i gael mwy o wybodaeth am eich Canolfan Brofi leol a ffyrdd eraill y gallech chi gael prawf:

Blaenau Gwent

Caerffili

Sir Fynwy

Casnewydd

Torfaen

Os ydych chi'n pryderu am gael mynediad at brawf Covid-19, ffoniwch ni ar 119 a gwnawn bopeth a gallwn i'ch helpu. Cofiwch, gallwch hefyd wneud cais am brawf ar-lein.

Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu ar unwaith nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Mae mwy o wybodaeth am hunan-ynysu ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Blaenau Gwent
 

 

 

Caerffili
 

 

Sir Fynwy
 

 

Casnewydd
 

 

Torfaen

Rydym wedi agor unedau profi COVID-19 dros dro yn Ngwmbrân.

Sylwch, mae hwn yn gyfleuster Galw Heibio, apwyntiad yn unig - gallwch gyrraedd ar droed neu ar feic.

Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 119 am ddim rhwng 8am a 6pm. Rhaid i chi wneud apwyntiad cyn mynychu'r Uned Brofi a rhaid i chi fod yn byw ym Mwrdeistref Torfaen.

 

Dyddiad

09:00-16:00

Dydd Gwener 15 Ionawr

Fferm Gymunedol Greenmeadow
Cwmbrân
NP44 5AJ

Dydd Sadwrn 16 Ionawr

Fferm Gymunedol Greenmeadow
Cwmbrân
NP44 5AJ

Dydd Sul 17 Ionawr

Maes Parcio'r Hen Felin
Strŷd Trosnant
Pontypŵl                                                  NP4 8AT

Dydd Llun 18 Ionawr Fferm Gymunedol Greenmeadow
Cwmbrân
NP44 5AJ
Dydd Mawrth 19 Ionawr Maes Parcio'r Hen Felin
Strŷd Trosnant
Pontypŵl                                                  NP4 8AT
Dydd Mercher 20 Ionawr Fferm Gymunedol Greenmeadow
Cwmbrân
NP44 5AJ
Dydd Iau 21 Ionawr Maes Parcio'r Hen Felin
Strŷd Trosnant
Pontypŵl                                                  NP4 8AT
Dydd Gwener 22 Ionawr Fferm Gymunedol Greenmeadow
Cwmbrân
NP44 5AJ

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Dim ond ar gyfer trigolion Torfaen. Dewch â ID a thystiolaeth cyfeiriad.
 • Gallwch gyrraedd ar droed neu ar feic- peidiwch â gyrru i'r Uned Brofi.
  • Os ydych chi'n byw yn rhy bell i ffwrdd i deithio ar droed i'r Ganolfan Brofi hon, gallwch fynd i Ganolfan Profi Gyrru Heibio arall neu gael prawf wedi'i bostio i'ch cartref.
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd yn ôl ac ymlaen i'ch prawf.
 • Dylir cynnal Pellter Cymdeithasol wrth aros am brawf.
 • Peidiwch ag ymweld â siopau neu leoedd eraill ar y ffordd i'ch prawf neu oddi yno.
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Gallwch archebu prawf yn y Ganolfan Profi Gyrru Heibio yn Nghwm, Glyn Ebwy.

Sylwch, mae hwn yn gyfleuster Gyrru Heibio yn unig- rhaid i chi gyrraedd mewn car ac aros y tu mewn i'ch cerbyd bob amser.
 
Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 119 am ddim rhwng 8am ac 8pm yn ystod yr wythnos, a rhwng 8am a 6pm ar benwythnosau.

Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119.

 
Cyrraedd yno

Mae'r Ganolfan Brofi wedi'i lleoli yn:

Cyn Lofa Forol,

Cwm,

Glyn Ebwy,

NP23 7TL

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Rhaid i chi gyrraedd mewn car neu fan fach
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd yn ôl ac ymlaen i'ch prawf
 • Peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

 

Os ydych chi'n pryderu am gael mynediad at brawf Covid-19, ffoniwch ni ar 119 a gwnawn bopeth a gallwn i'ch helpu. Cofiwch, gallwch hefyd wneud cais am brawf ar-lein.

Gallwch archebu prawf yn y Ganolfan Profi Gyrru Heibio yn Rodney Parade, Casnewydd.

Sylwch, mae hwn yn gyfleuster Gyrru Heibioyn unig- rhaid i chi gyrraedd mewn car ac aros y tu mewn i'ch cerbyd bob amser.
 
Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 119 am ddim rhwng 8am ac 8pm yn ystod yr wythnos, ac 8am a 6pm ar benwythnosau.

Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119.

 
Cyrraedd yno

Mae'r Ganolfan Brofi wedi'i lleoli yn:

Stadiwm Rodney Parade,

Ffordd Rodney,

Casnewydd,

NP19 0UU

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Rhaid i chi gyrraedd mewn car neu fan fach
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd yn ôl ac ymlaen i'ch prawf
 • Peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

 

Os ydych chi'n pryderu am gael mynediad at brawf Covid-19, ffoniwch ni ar 119 a gwnawn bopeth a gallwn i'ch helpu. Cofiwch, gallwch hefyd wneud cais am brawf ar-lein.