Canolfannau Profi Coronafeirws

Oherwydd y cynnydd diweddar yn nifer yr achosion Coronafeirws ym Mwrdeistrefi Blaenau Gwent, CaerffiliChasnewydd a Thorfaen, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi sefydlu Canolfannau Profi Coronafeirws dros dro yn yr ardaloedd hyn.

Os ydych chi'n byw ym Mwrdeistref Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd neu Dorfaen, ac yn profi symptomau Coronafeirws, cofiwch ddod i gael prawf cyflym, diogel. Gall y symptomau hyn fod yn ysgafn iawn:

 • Peswch parhaus newydd
 • Tymheredd uchel
 • Colli blas a/ neu arogl

Lleolwch eich Bwrdeistref Sirol isod i gael mwy o wybodaeth am eich Canolfan Brofi leol a ffyrdd eraill y gallech chi gael prawf:

Blaenau Gwent

Caerffili

Sir Fynwy

Casnewydd

Torfaen

Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu ar unwaith nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Mae mwy o wybodaeth am hunan-ynysu ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Blaenau Gwent
 

 

 

Caerffili
 

 

Sir Fynwy
 

 

Casnewydd
 

 

Torfaen

Gallwch archebu prawf ym Maes Parcio Gwaith Haearn Blaenafon ym Mlaenafon.

Ar gael Ddydd Gwener 23 Hydref am 12.30pm.

Sylwch, mae hwn yn gyfleuster Galw Heibio apwyntiad yn unig - gallwch cerdded yno neu cyrraedd ar feic gwthio.
 
Oriau Agor

9am - 12.30pm bob dydd

 

Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 0300 30 31 222 am ddim rhwng 8am a 6pm. Rhaid i chi wneud apwyntiad cyn mynychu'r Uned Brofi a rhaid i chi fod yn byw ym Mwrdeistref Torfaen.

 
Cyrraedd yno

Mae'r Uned Brofi wedi'i lleoli yn:

Maes Parcio Gwaith Haearn Blaenafon,

Blaenafon,

NP4 9RN

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Dim ond ar gyfer trigolion Torfaen. Dewch â ID a phrawf o gyfeiriad.
 • Gallwch gyrraedd ar droed neu ar feic - peidiwch â gyrru i'r Uned Brofi.
  • Os ydych chi'n byw yn rhy bell i ffwrdd i deithio ar droed i'r Ganolfan Brofi hon, gallwch fynd i Ganolfan Profi Gyrru Heibio arall neu gael prawf wedi'i bostio i'ch cartref.
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd i'ch prawf ac oddi yno.
 • Parchwch ganllawiau Pellter Cymdeithasol wrth aros am brawf.
 • Peidiwch ag ymweld â siopau neu leoedd eraill ar y ffordd i'ch prawf neu oddi yno.
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Gallwch archebu prawf ym Maes Parcio'r Old Mill yn Trosnant, Pont-y-pŵl.

Ar gael tan Ddydd Gwener 23 Hydref am 5.30pm.

Sylwch, mae hwn yn gyfleuster Galw Heibio apwyntiad yn unig - gallwch cerdded yno neu cyrraedd ar feic gwthio.
 
Oriau Agor

2pm - 5.30pm bob dydd

 

Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 0300 30 31 222 am ddim rhwng 8am a 6pm. Rhaid i chi wneud apwyntiad cyn mynychu'r Uned Brofi a rhaid i chi fod yn byw ym Mwrdeistref Torfaen.

 
Cyrraedd yno

Mae'r Uned Brofi wedi'i lleoli yn:

Maes Parcio Old Mill,

Strŷd Trosnant,

Pont-y-pŵl,

NP4 8AT

Gyferbyn â Chanolfan Byw'n Egnïol Pont-y-pŵl.

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Dim ond ar gyfer trigolion Torfaen. Dewch â ID a phrawf o gyfeiriad.
 • Gallwch gyrraedd ar droed neu ar feic - peidiwch â gyrru i'r Uned Brofi.
  • Os ydych chi'n byw yn rhy bell i ffwrdd i deithio ar droed i'r Ganolfan Brofi hon, gallwch fynd i Ganolfan Profi Gyrru Trwy'r Profiad arall neu gael prawf wedi'i bostio i'ch cartref.
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd i'ch prawf ac oddi yno.
 • Parchwch ganllawiau Pellter Cymdeithasol wrth aros am brawf.
 • Peidiwch ag ymweld â siopau neu leoedd eraill ar y ffordd i'ch prawf neu oddi yno.
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Gallwch archebu prawf yn y Ganolfan Profi Gyrru Heibio yn Nghwm, Glyn Ebwy.

Sylwch, mae hwn yn gyfleuster Gyrru Heibio yn unig- rhaid i chi gyrraedd mewn car ac aros y tu mewn i'ch cerbyd bob amser.
 
Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 119 am ddim rhwng 7am ac 11pm .

Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119 .

Fel arall, gallwch wneud cais am brawf ar-lein.

 
Cyrraedd yno

Mae'r Ganolfan Brofi wedi'i lleoli yn:

Cyn Lofa Forol,

Cwm,

Glyn Ebwy,

NP23 7TL

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Rhaid i chi gyrraedd mewn car neu fan fach
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd yn ôl ac ymlaen i'ch prawf
 • Peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Gallwch archebu prawf yn y Ganolfan Profi Gyrru Heibio yn Rodney Parade, Casnewydd.

Sylwch, mae hwn yn gyfleuster Gyrru Heibioyn unig- rhaid i chi gyrraedd mewn car ac aros y tu mewn i'ch cerbyd bob amser.
 
Sut i Archebu

I archebu prawf, ffoniwch 119 am ddim rhwng 7am ac 11pm.

Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001119.

Fel arall, gallwch wneud cais am brawf ar-lein.

 
Cyrraedd yno

Mae'r Ganolfan Brofi wedi'i lleoli yn:

Stadiwm Rodney Parade,

Ffordd Rodney,

Casnewydd,

NP19 0UU

 

Gwybodaeth Pwysig
 • Rhaid i chi gyrraedd mewn car neu fan fach
 • Gwneir y prawf swab mewn 5 munud
 • Gwisgwch orchudd wyneb ar eich ffordd yn ôl ac ymlaen i'ch prawf
 • Peidiwch â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
 • Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.

Gellir cael prawf wedi'i bostio i'ch cartref.

Gwnewch gais ar-lein ar wefan Llywodraeth Cymru am ddim, rhwng 7am ac 11pm.

Cofiwch, os oes gennych symptomau Coronafeirws, rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref nes i chi dderbyn canlyniadau eich profion.