Neidio i'r prif gynnwy

Symud Mwy

Mae gweithgaredd corfforol yn unigryw i bawb - mae gennym ni i gyd wahanol gyrff a galluoedd gwahanol, felly mae'n bwysig dod o hyd i ffordd o symud mwy sy'n gweithio i ni ac rydyn ni'n ei fwynhau.

Mae symud mwy yn rhywbeth y gallwn ni i gyd geisio ei wneud i helpu i amddiffyn ein hiechyd a gwneud i ni deimlo'n well.

Gellir defnyddio gweithgaredd corfforol rheolaidd hefyd fel arf i gyflawni a chynnal pwysau corff iach ochr yn ochr â bwyta'n dda. I ddarganfod mwy am sut mae bwyd yn chwarae rhan yn ein lles cyffredinol ewch i'n tudalen Bwyta'n Iach .

Archwiliwch y tudalennau isod i archwilio sut beth yw symud mwy i chi - yn ogystal â dolenni ac adnoddau i grwpiau lleol a chenedlaethol, dosbarthiadau, a chyfleoedd i symud yn agosach atoch chi.