Neidio i'r prif gynnwy

'Bee Heard' - Eich Profiad o Wasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu yng Ngwent

Mae eich adborth yn bwysig i ni; trwy rannu eich profiadau am ein gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, gallwn ddysgu. Byddwn yn ei ddefnyddio i ddathlu'r hyn rydym yn ei wneud yn dda, rhannu dysgu, ailadrodd mentrau llwyddiannus lle bo'n briodol ac i wneud gwelliannau lle credwch y gallem wneud yn well.


Profiadau - cwblhewch yr arolwg byr hwn. Bydd y ffurflen hon yn cofnodi eich profiad o'n gwasanaethau. Mae'r ymatebion a gyflwynir yn ddienw ac ni fyddant yn gofyn am wybodaeth adnabyddadwy i unrhyw berson.

Canmoliaeth - os hoffech chi rannu canmoliaeth am ein gwasanaethau/timau MHLD, gallwch wneud hynny drwy anfon e-bost at ein Tîm Ymgysylltu : ABB.MHLDEngagement@wales.nhs.uk

Os oes gennych gŵyn (pryder) , rydym yn gobeithio y gellir delio â hynny ar unwaith, trwy siarad â'r staff dan sylw neu eu Rheolwr. Fodd bynnag, gallwch hefyd godi unrhyw bryderon drwy gysylltu â Chanolfan Cyswllt Cwsmeriaid Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan drwy:

Ffôn: 01495 745656

neu E-bost: Puttingthingsright.ABHB@wales.nhs.uk

neu Ysgrifennwch lythyr at:
Prif Weithredwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Ysbyty Sant Cadog
Lodge Road
Caerlleon
Casnewydd
NP18 3XQ