Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyhoeddi

Rhyddid Gwybodaeth - Croeso i Gynllun Cyhoeddi Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 
Mae cynllun cyhoeddi Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan mewn dwy ran. Mae'r rhain fel a ganlyn:
 
RHAN UN - Cyflwyniad
RHAN DAU - Y Dosbarthiadau Gwybodaeth sydd gennym
 
Mae Rhan 2 o'r Cynllun Cyhoeddi yn cynnwys saith Dosbarth Gwybodaeth, fel yr amlinellir isod, a disgrifir y rhain yn fanylach yn adrannau dilynol y Cynllun Cyhoeddi hwn.