Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i blant a phobl ifanc o dan 18 oed sy'n ceisio cael mynediad at gefnogaeth iechyd meddwl am y tro cyntaf

Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc

 

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr

Rydym yn byw mewn cyfnod anodd ac ansicr, ac mae hyn wedi golygu fod llawer ohonom yn teimlo wedi ein llethu ac o dan straen. Mae'n gyfnod pryderus i lawer o rieni a gofalwyr sy'n poeni am effaith y pandemig ar les emosiynol eu plant. Fodd bynnag, mae ffyrdd y gallwn gefnogi ein plant a'n pobl ifanc i roi'r cyfloedd gorau iddynt aros yn iach yn feddyliol yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd y wybodaeth isod yn eich helpu i gefnogi'ch plentyn ac i wybod sut i gael gafael ar gymorth.

Rydym yn byw mewn cyfnod anodd ac ansicr, gan adael llawer ohonom yn teimlo ein bod wedi ein gorlethu a'n straen. Mae'n amser pryderus i lawer o rieni a gofalwyr sy'n poeni am yr effaith y mae'r pandemig yn ei chael ar les emosiynol eu plant. Fodd bynnag, mae yna ffyrdd y gallwn gefnogi ein plant a'n pobl ifanc i roi'r cyfle gorau iddynt aros yn iach yn feddyliol ar yr adeg anodd hon. Bydd y wybodaeth isod yn eich helpu i gefnogi'ch plentyn ac i wybod sut i gael gafael ar gymorth.