Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol

Oherwydd y rhybudd tywydd coch sydd ar waith ac i osgoi teithio diangen, dim ond ar ddydd Gwener 18 Chwefror 2022 y bydd y Gwasanaeth Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol ar gael ar gyfer mynediad brys. Ffoniwch ein llinell ffôn brysbennu ar 01495 765065 i gael asesiad brys yn unig. Bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau ddydd Llun 21 Chwefror. Diolch.

Ar gyfer atal cenhedlu a materion iechyd rhywiol
Gofynnir i bob cleient ffonio 01495 765065
Ffoniwch ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener, 9:00am-12:00pm a 1:00pm-4:00pm
Dydd Mercher 8:30am-12:00pm a 1:00pm-6:00pm
i drefnu trafodaeth ffôn am eich anghenion iechyd.
Yna gwneir apwyntiad clinig i chi naill ai gasglu meddyginiaeth neu gael eich gweld gan staff clinigol.
Bydd apwyntiadau ar gael yn y canolfannau canlynol
Sylwch na all pob safle ddarparu’r un lefel o ofal felly efallai y bydd eich apwyntiad yn cael ei gyfyngu gan yr hyn sydd ei angen arnoch:-

*Clinig Iechyd Rhywiol newydd yn agor yn y Fenni
Dydd Mercher 5:30pm - 7:00pm
Clinig dan arweiniad meddyg
Ffoniwch 01495 765065 i wneud apwyntiad

Peidiwch â mynychu'r canolfannau hyn os nad oes gennych apwyntiad

Gadewch y dudalen hon yn gyflym