Neidio i'r prif gynnwy

Triniaethau Colposgopi

Prawf i edrych yn agosach at geg eich groth yw colposgopi, ac fel arfer caiff ei gynnal mewn clinig ysbyty. Mae'n cymryd tua 15-20 munud a gallwch fynd adref yn fuan wedyn.

Cynhelir Cleifion Allanol Colposgopi yn:-

- Uned Triniaeth Ddydd a Cholposgopi Iechyd Menywod, Ysbyty Nevill Hall;

- Uned Iechyd Menywod, Llawr 2, Ysbyty Ystrad Fawr; a

- Ystafell Colposgopi, Ysbyty Aneurin Bevan.