Neidio i'r prif gynnwy

Uned Asesu Gynaecoleg Frys

Mae'r Uned Asesu Gynaecoleg Frys (EGAU) yn sicrhau mynediad cyflym at driniaeth feddygol 24 awr y dydd i fenywod sy'n profi unrhyw argyfwng gynaecoleg a phroblemau beichiogrwydd cynnar acíwt.

Bydd Uwch Feddyg neu Feddyg Iau yn gofalu am gleifion sy'n dod i'r ysbyty gyda phroblemau gynaecolegol brys.